J O 59 Frans Leendert Johannes Lafeber. geb. 10-10-1877, Nieuwehaven 71, over!. 21-12-1931, Burg. Martens- singe! 102 In dat jaar werd hij ernstig ziek; hij werd eerst tijdelijk vervangen (zo nam de burgemeester de afdeling onderwijs voor hem waar), maar het bleek weldra, dat hij niet meer op zijn post van wethouder kon terugkeren. In 1928 werd hij opgevolgd als wethouder door dhr Sanders. De burgemeester' "....dankt den afgetreden wethouder Lafeber voor zijn arbeid; ondanks zijn slechten gezondheidstoestand heeft hij de afdeeiing Onderwijs met toewijding beheerd; in het College zal de wilskracht, waarmede hij, ondanks zijn ziekte, zijn plicht tot het uiterste heeft vervuld, als voorbeeld in herinnering blijven. Spreker wenscht hem uit aller naam toe, dat de noodzakelijke rust hem in staat zal stellen den arbeid voor zijn gezin te hervatten Frans Leendert Johannes Lafeber overleed in de maandagnacht 21 december 1931 op 54- jarige leeftijd na een langdurige ziekte. 3 Met dank aan de heer Th. de jong (redaktie Goudsche Courant) en de heer C.H.J. Helders (gemeentearchief Gouda), die mij in 1981 behulpzaam waren bij het verkrijgen van deze gegevens over Frans Leendert Johannes Lafeber. i I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 37