Kaiinnipheriinneriin^en vam die Goudse wethouder E.A. Pollet jiumii 1L9411 tot augustus 194.2 door J. Smink 1 Bijvoorbeeld: L de jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog VIII fs-Gravenhage 1978). 25 I it is het verhaal van E.A. Poiet, die wethouder van Gouda was, toen hij het I 1 navolgende in 1945 aan het papier toevertrouwde. Gedeeltes van de tekst van 1 I dit ego-document zijn vijftig jaar geleden gebruikt door de Goudse predikant A. Dubois, voor zijn boek "De muren sprekenIn dat boek begint het hoofdstuk over Poiet met de volgende zinnen: "‘Wat Polet betreft, hebben we het een wonder gevonden dat hij teruggekeerd is uit Buchenwa/d, want we hadden grooten angst voor zijn leven’, zeide Mr. g.A.j de Wilde eens, en ieder, die kennis neemt wat de heer Poiet heeft ervaren, zal toegeven: inderdaad, dat is een wonder. Het relaas van den Goudschen wethouder van openbare werken laat ons huiveren, tot diep in de ziel. Everijndert Arie Poiet werd op 14 augustus 1897 in Gouda geboren. Hij werd huisschilder van beroep en dreef annex een drogisterij. Hij trouwde op 16 februari 1921 met Aaltje van Blanken en werd vader van drie kinderen; 2 dochters en een zoon. Hij kwam op 11 juli 1928, als vertegenwoordiger van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), in de gemeenteraad van Gouda en bleef dit tot 1 september 1962. Van 3 september 1935 tot 1 september 1962 was hij wethouder van openbare werken en, als loco-burge- meester, verving hij burgemeester Mr. Dr. KEO. James wegens ziekte van november 1953 tot september 1955. In de bezettingsjaren werd hij ontslagen als raadslid en als wethouder. Van 20 juni 1946 tot 6 juni 1962 was hij lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en van 1952 tot 1962 was hij hoofdingeland van het Hoogheemraadschap Rijnland. Hij was ook lid van het Tribunaal voor het Arrondissement Rotterdam in 1945/1946. Op 29 april 1956 kreeg hij de ridderorde van Oranje Nassau en op 28 augustus 1962 de erepenning van de gemeente Gouda in goud. Hij overleed op 29 december 1984. Wat hierna volgt is een zo getrouw mogelijke, integrale, weergave van de tekst van Polets ervaringen als gijzelaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef Poiet in Schoor! (30 juni - 23 augustus 1941), Buchenwald (24 augustus 1941 - 5 februari 1942), Haaren (18 februari -11 mei 1942) en St. Michielsgestel (11 mei - 10 juli 1942). Wat door mij aan de tekst werd toegevoegd is tussen geplaatst. De destijds gebruikelijke schrijfwijze van de woorden werd gehandhaafd, maar spel- of typefouten werden gecorrigeerd. Wat betreft het gebruik van hoofdletters werd uitgegaan van de regels, die daar tegenwoordig voor gelden en ter wille van de leesbaarheid werd hier en daar de interpunctie aangepast of aangevuld. De tekst van Polets oorlogsherinneringen spreekt voor zich zelf, en wie meer wil weten over de genoemde verblijfplaatsen en de behandeling van de gevangenen, kan terecht bij de vele publikaties, die na de oorlog zijn verschenen.1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 3