LAGERBEFEHL Van een anderen geest ademt de volgende BEKENDMAKING: 31 8. Kampstelling: De Kamplatrine is een juister sanitairsysteem dan de w.c. met waterspoeling. 9. Nationalistische] stelling: in het straks te vormen ministerie zullen alleen zitting mogen hebben zij, die in barak 11 te Schoorl hun vooropleiding genoten. Wat de Duitsche commandant van deze Calvinistische vertooningen dacht werd ons nimmer meegedeeld. Dat het niet steeds naar zijn zin ging bewijst het volgende kampbevel: Schoorl, den 8-7-1941 gez. [|J Stöver, SS-Untersturmführer "Wij, Knoppers en Rutgers, bij de gratie van den kampcommandant fungeerend als barakcommandanten van 11a en 11b, hebben besloten, onze bijzitters gehoord, het volgende te ordonneeren en te verordenen: Ad. 1: Van de aigemeene orde: De barakken 11a en 11b worden voor de regeling van de algemeene zaken als dagindeeling, wijdingsuren, corve[e]leiding, conferentieleiding, gymnastiek e.d. beschouwd als één geheel. sub a. In de slaapkamers mag in geen geval gerookt worden. sub b. Over politiek mag nimmer luid en schreeuwerig gesproken worden. sub c. Na 10 uur mag slechts over de daggeneugten worden gesproken tot uiterlijk 10.30 en gefluisterd tot 11 uur. Na 11 uur betrachte men absoluut stilte. Snorkers brenge men tot rede door een broederlijke, doch welgemikte lendenstoot. Ad. 2: Van de dagindeeling. De dag is als volgt ingedeeld: 6.45 uun Reveille. Zij die op dit oogenblik wakker zijn, zijn verplicht hun huurlieden te wekken, die het signaal daarna doorgeven aan hun buren zoolang allen gewekt zijn. 7.00 uur Allen begeven zich in waschklaar tenue naar de eetzaal en/of wandelgang, teneinde de aandacht op onze presentie te vestigen. 7.00 - 8.00 uun Gelegenheid tot wasschen en scheren. Het scheren geschiede in het eetvertrek op discrete en zindelijke wijze. leder is verplicht morsen te vermijden, zich niet meer te snijden dan absoluut onvermijdelijk is, zelf zijn scheergerei te reinigen en te voorkomen dat z'n baard zoo lang wordt, dat de fontein verstopt wordt door lange stoppels. Na 8.00 uur is scheren ten strengste verboden. 8.00 uur of laten ontbijten met aansluitende morgenwijding. 9.00 - 12.00 uun Gelegenheid tot conversatie. 12.30 uur Middageten met bijbellezing. “Es ist mir aufgefallen, dass sich sehr viel Lagerinsassen mit jeder Kleinigkeit krank melden. Dies ist nicht in meinen Sinne, da das Lager schoorl kein Sanatorium ist. In Zukunft melden sich nur diejenigen krank und nehmen den Arzt in Anspruch, die wirklich krank sind. Revierstunde findet statt: 1. für die Personen von Baracke 3 bis 8, urn 9 Uhr. 2. für die Personen von Baracke 11 bis 12, um 11 Uhr. 3. für die Personen von Baracke 10 (Frauen), um 15 Uhr. Die Personen, die also tatsachlich krank sind, melden sich pünktlich zu der angesetzten Zeit in der Sanitatsbaracke (Baracke 2). Personen, die spater erscheinen, sind nicht mehr zu behandeln.”

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1995 | | pagina 9