De gebruikte archieven berusten bij de streekarchiefdienst Hollands Midden te Gouda. 52.Wiersum en van Sillevoldt, blz. 80; Verbong "Technische innovaties", blz. 143. 53.Wiersum en van Sillevoldt, blz. 81; Verbong "Technische innovaties", blz. 143-144. 54.verbong "De mechanisering", blz 389. 552e o.a. "Collectie van der Kraats", nr 10, "van Bergen IJzendoom". 12 51.Dat Engelberts mééging ontleen ik ook aan het feit, dat er van zijn hand een opschrift over het begin van het werkseizoen na de winter van 1833-1834 op een balk van de drukkerskamer van "Non plus ultra" heeft bestaan. Deze en andere balken met soortgeli jke opschriften zijn tijdens het bombardement van Rotterdam in 1940 verloren gegaan, volgens schrijven van het Historisch Museum Rotterdam van 12 mei 1993, in mijn bezit Engelberts en van Sillevoldt werden aangenomen op een katoendrukkerij in Kralingen, ge naamd "Nonplus ultra", eigendom van Landt van Marie51. Waarschijnlijk hebben zij de drukma- chine met toebehoren uit Gouda meegenomen52. Dit zou verklaren waarom er bij de verkoop van de inboedel zo weinig typische drukbenodigdheden genoemd werden. Nadat deze drukkerij in 1836 failliet was gegaan, kocht van Sillevoldt haar in 1839 voor ƒ19 0 00,-53. onder verschillende namen bleef deze drukkerij bestaan tot 1930. op dat moment werkte ze met vijf rouleaus54. Adrianus van Bergen was van 1817 tot 1824 en van 1831 tot 1842 burgemeester van Gouda. Hij stierf op 13 augustus 1844, 83 jaar oud, na een maatschappelijk zeer actief leven. Zijn schoon zoon, Nicolaas IJzendoom, was burgemeester van 1850 tot 1864, toen hij werd opgevolgd door zijn zoon, Albertus Adrianus IJzendoom. Deze kleinzoon van Adrianus van Bergen heeft de geslachts naam van Bergen aan zijn eigen achternaam toegevoegd en noemde zich dus Albertus Adrianus van Bergen-IJzendoorn55. Hij was burgemeester tot zijn dood in 1895 en zeer geliefd bij de Goudse bevolking56. Afkortingen van gebruikte archieven: - Archief van de Kamer van koophandel en fabrieken te Gouda: Kvk&f. - Archief van de notarissen ter standplaats Gouda, 1593-1842: NA. -Archief van de stad Gouda 1311-1815: OA. - Archief van de Schepenbank van Gouda 1447-1811: RA. - Secretarie- Archief Gouda 1816-1920: SA. 56.De toestand van het monument in het Houtmansplantsoen, dat ter herinnering aan hem werd geplaatst, zou de beheerder het schaamrood naar de kaken moeten jagen. (NB: Dit artikel is geschreven in 1993. Nu, eind 1995, wordt in de plaatselijke pers gewag gemaakt van plannen tot restauratie van het monument Hopelijk krijgt het dan ook een betere plaats in het park).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 14