16 het en Beknopte verdere orgelhistorie Verklaring uit 1939 Door de jaren heen vond regelmatig herstel plaats. Na de komst van electriciteit (1922) ver dween de orgeltrapper. Na de restauratie van 1928 noteerde de secretaris-kerkvoogd na een nota van ƒ1951,50 van de firma Gabrij uit Gouda "Zowaar al weer geen meevallertje. Dat no ta tje Krijgt den Heer Smit mede om bij al de Soevernirs te doen welke hij alreeds heeft van het on vergetelijk restauratie werk".11 In de dertiger jaren werd een lijst opgemaakt van 389 Nederlandse pijporgels waarvan het materiaal tegen evt. vordering door militairen moest worden beschermd. In Zuid-Holland was de score 60. Eén daarvan was 'Nieuwerkerk aan den Ijssel. Herv. 1774' 12 In 1939 gaf de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een verklaring om in oorlogstijd bij het orgel te hangen. Het op 19 juni 1939 door de ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen onderte kende stuk luidt "De sche In 1954 werd het orgel met steun van rijk, provincie en gemeente door Ernst Leeflang uit Apeldoorn grondig gerestaureerd. Adviseur was F. Timmermans, stadsbeiaardier en organist te Rotterdam. Op de dispositie was grondig gestudeerd. Bepalend waren de oorspronkelijke registerbezettingen van het hoofdwerk uit 1770 of 1774 en het borstwerk uit 1852. De 19de eeuwse romantische Vlaardingse situatie dus. Voor 1996 is opnieuw een restauratie gepland. Nederland- Regeering heeft dit orgel als werk van den allereersten rang uit muzikaal en historisch oog punt van vorde ring vrijgesteld en richt tot de be velhebbers der militaire macht van andere mo gendheden het dringend verzoek dit orgel even eens te sparen. Deze tekst staat er ook in Duits, Frans Engels op13. 11 Archieven Hervormd Nieuwerkerk, inv.nr. 205, notulen 11-1-1929. 12 2e noot 2. 13 Archieven Hervormd Nieuwerkerk, inv. nr. 251. -HKVK'K i>EX MOXVMKVrx l|I<t< KKJC \MTE5T Ml>MMt'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 18