BERICHTEN UIT DE REGIO PUBLICATIES UIT DE GOUDSE REGIO 23 Bestuursmutaties Nieuwerkerks archief op Internet Afstamming is een juridisch vraagstuk, onderworpen aan de regels van het burgerlijk bewijs recht. Voorin het boek is een inleiding terzake uitgewerkt. (En welk genealogisch werk deed dat eerder?) Hij citeert dat het bewijs van vaderschap alleen indirect kan worden geleverd. "Zelfs al zegt een geboorteacte dat A de vader van B is, dan nog berust de (slechts beperkt aanvechtbare) bewijskracht daarvan uiteindelijk op het vermoeden dat de aangever van de geboorte van een kind meestal de waarheid spreekt," aldus de auteur. DNA-onderzoek is pas sinds kort mogelijk en wordt niet door genealogen benut. Het boek: “In de practijk berust zelfs een geheel op geboorteacten opgebouwde stamreeks in laatste instantie dan ook op vermoedens. Hoe veel te meer is dit het ge val, waar het afstammingsonderzoek zich richt op de tijd van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand. Aan de productieve verbeeldings kracht van de genealoog worden dan hogere eisen gesteld. Prof. mr. M. Bos (hij publiceerde in 1987 reeds in De Schatkamer) vond in zijn ‘onderduiktijd’ gedurende de Duitse bezetting dat zijn geslacht Bos van de 17de eeuw af in Nieuwerkerk aan den IJssel ‘inheems was geweest’. Pas na zijn pensionering kon hij zich tot verder opvoeren van de stamreeks zetten. Het resultaat - een ‘voorlopig verslag’ genoemd - is een uniek ge nealogisch boek, De in de subtitel genoemde turfhandelaar blijkt af te stammen van het Rijnlandse geslacht Van den Bosch, waarvan de oudste tak sinds de 14de eeuw deel uit maakte van het Leidse regentenpatriciaat. Uiteindelijk bleek dit Rijnlandse geslacht terug te voeren op de middelste tak van het Huis Amstel. De lokale omroep Nieuwerkerk (LON) heeft het complete archief van alle lokale nieuwsbulletins vanaf 1995 permanent beschikbaar gesteld op Internet. Dat betekent dat waar ook ter wereld op een computer met Internet-aansluiting de tekst van deze bulletins in luttele seconden kan worden opgeroepen. De nieuwsbulletins zijn ontsloten per week- nummer. Men kan ook direct ‘bladeren’ naar het voorgaande en het volgende weeknummer. Het Internet-adres is: www.box.nl/~bladmail/lon/nieuws. M. Bos, Het Stichts-Hollands geslacht Van den Bosch. Voorlopig verslag van een onder zoek naar persoon en voorgeslacht van Cornelis Jacobsz. (ca. 1500-ca. 1580) te Waddinx- veen, Uitgeverij verloren Hilversum, 1995, ISBN 90-6550-273-4, 256 p., geill., prijs f 45,-. De heer K.W..Th. van Soest beëindigde in januari zijn werkzaamheden als raadslid (wethouder) van de gemeente Waddinxveen. Daarmee kwam ook een einde aan zijn lidmaatschap van het algemeen en dagelijks bestuur van de Streekarchiefdienst Hollands Midden. Dit vertrek was in verband met zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Heel per 16 januari 1996. Zijn opvolger bij het Streekarchief is mevr. M. C. Wientjens-van de Velden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 25