Van den Bosch Het Stichts-Hollands geslacht 24 Wel wordt gesteld dat genealogie voor 90% feitenwetenschap is. Ingegaan wordt op de me thode van de groepsvergelijking, die door het sterk, groeiende aantal uitgaven van eeuwen oud bronmateriaal meer dan voorheen mogelijk, is geworden. Het geslacht Van den Bos leefde deels in Waddinxveen, Zevenhuizen, Moordrecht en Nieu- werkerkAandacht in dit blad is dus alleszins gerechtvaardigd. In het eerste hoofdstuk komt de turfhandel te Rotterdam van veen uit de regio ter sprake. De speurtocht leidde naar pro cessen voor het Hof van Holland en de Grote Raad van Mechelen over landerijen in Zevenhui zen. Ook voor het Hof van Holland werd een proces gevoerd over de 'kwaliteit van welgebo rene' van twaalf te Zevenhuizen gevestigde personen. Gememoreerd wordt ook een geschil uit 1509 in de Nieuwerkerkse herberg ‘Inde Hardebol’ waarbij de beide partijen tijdens een handgemeen in het haardvuur vielen. (Het is slechts een greep.) Op het Streekarchief Hol lands Midden werden archieven van Bloemendaal en Waddinxveen benut. Het boek is professioneel verzorgd en kwam mede tot stand dankzij een legaat en financiële bijdragen van particulieren en fondsen. De uitgave is een voorbeeld van zinvolle genealogi sche tijdsbesteding en toont dat de grenzen daarvan ook nog slechts ‘voorlopig zijn verkend'. Van harte aanbevolen! prof.mr. M. Bos A.d.B. Voorlopig verslag va» een onderzoek naar persoon en voorgeslacht van Cornells Jacobs?. (ca. Ijoo-ca. 1580) te^Waddhixveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 26