15.1 lier is te zien, dat zelfs oer-l lollandse namen verfranst werden: het gaat orn trans Lafeher, Cornells de Koster, Krijn van Schermer. 57 Touwfabrieken. Aantal: 66, waarvan veel niet meer werken. Aantal arbeiders: 400 30014. De fabrieken staan alleen stil als de winter te streng is om in de open lucht te werken. Er zijn veel arbeiders verspreid over het platteland, die hun producten naar de Goudse garenfabrikanten bren gen. Namen der belangrijkste fabrikanten: E. Linkers, Frans Lafèbre, Wed. van Eist, Corneille de Koster, Barend de Koster, Casparus Moleman van Breenen, Crain van Schermer, Ary Biezenaar15. Katoenververijen. Aantal: 1, met 28 arbeiders (5 daarvan hebben niet altijd werk door gebrek aan de katoen die men placht te gebruiken. De katoen uit Brabant vindt geen afnemers). Het bruto product is niet op te geven, omdat dat te veel verschilt. Normaal gesproken werkt men slechts 20 a 25 weken, in de zomer. Het werkseizoen hangt af van de hoeveelheid opdrachten, maar die is nu vrij onbeduidend - opdrachten ontbreken bijna geheel. 14.Nergens wordt duidelijk wat. dit betekent. Werkten er 400 arbeiders in "fabrieken" in de stad en 300 verspreid over riet, platteland; of: 400 mannen en 300 vrouwen-, of- vroeger 400 en in 1812 300 arbeiders? (De verdiensten per week, waarschijnlijk in francs, laat ik verder onvermeld, omdat er geen enkele zekerheid omtrent de bedoelde waarde is-BW). Tien weken per jaar wordt niet gewerkt, zes weken in de winter vanwege de kou, 4 weken varia bel. Namen der voornaamste fabrikanten: Pieter van der Want Gerritszn., Cornells Prinsen, Pieter Stom- man, Piet de Jong, Hendrik Herbus, Adrianus van der Want.” Brouwerijen. Aantal: 1, met 6 arbeiders. (Slechts ter illustratie van de problemen die interpretatie oplevert: "gemiddeld dagloon: 5 f per week"). Tegenwoordige staat: van geen enkel belang, door de stagnatie van de handel en door de verenig de rechten. Vroegere staat toen waren er 4 brouwerijen. De belasting op de steenkolen, die benodigd zijn bij de productie van bier, en wel voor iedere keer dat men brouwt 1 hoed, is een der oorzaken van het kwijnen van dit bedrijf, dat in betere om standigheden in een florissante staat gebracht zou kunnen worden. Vrije export van granen tussen de departementen zou een verandering ten goede met zich meebrengen!...). Zeepziederijen. Aantal: 1, met 7 arbeiders. Maakt groene zeep. Fabrikant Feuilletau de Bruin Co. Is nog in een redelijk florissante staat, hoewel ze veel geleden heeft door de stagnatie van de bin nenlandse handel. De zaken gaan slecht. De overige informatie bestaat uit soortgelijke ingevulde staatjes voor de overige takken van nijver heid in Gouda.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 15