4. ƒ5,- per week. 66 1. Hoedenfabrieken. 2. Twee. 3. Vier. 5. Bloeiend. 6. Zeer kwijnend. 7. Inlands gebruik. 8. Een verbod van uitvoer uit Rusland van vellen. 9. Opheffing van het verbod. 1. Houtzaagmolens. 2. Twee. 3. Zeven. 4. ƒ4,- per week. 5. Beter. 6. Kwijnend. 7. inlands gebruik. 8. De belasting op de invoer van buitenlands ongezaagd hout en een zwaar patent. 9. Opheffing der belasting en vermindering van patent. 1. Katoendrukkerij. 2. Een. 3. Twaalf. 4. ƒ5,- a ƒ6,- per week. 5. Meer bloeiend. 6. Minder welvarend. 7. Veelal inlands gebruik. 8. De grote invoer van buitenlands gedrukte katoenen. 9. Ten eerste: het leggen van een genoegzame belasting op de inkomende gedrukte katoenen. Ten tweede: een vermindering van grondlasten en impositiën voor derzelver. 1. Leerlooierijen. 2. Twee. 3. Twee. 4. ƒ6,- per week. 5. Meer bloeiende, als zijnde er vijf, werkende ieder met vier a vijf knechts. 6. Zeer kwijnende. 7. Binnen- en buitenlands. 8. De uitvoer van onbereide vellen en schors. 9. Een belasting op de uitvoer der onbereide of natte huiden en één op de invoer der bereide. 1. Hekelmakerij. 2. Een. 3. - 4. - 5. Zeer bloeiend. 6. Kwijnend. 7. Voor de vlas- en touwfabrieken in het rijk. 8. Het verval der fabrieken. 9. Het herstel der welvaart der vlas- en touwfabrieken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 24