67 1. Lijnbanen of groftouwspinnerijen. 2. Een. 3. Zes. 4. f4- per week. 5. Drie zeer bloeiende, zijnde toen alhier meer dan dertig beurtschippers (afnemers bij uitstek van touw-BW). 6. Kwijnend. 7. Schipperijen en de grote visserij. 8. Het verval der scheepvaart in het algemeen en bijzonder dat der beurtschepen van hier. 9. Herstel der scheepvaart. 1. Pottenbakkerijen van rood en Frankforter aardewerk. 2. Twaalf. 1. Perkamentmakerij. 2. Een. 3. Onbepaald. 4. f6- per week. 5. Zeer bloeiend. 6. Minder welvarend. 7. Veel buiten- en ook binnenlands. 8. Het tegenwoordig ingevoerd drukken der zegels op papier, waartoe tevoren perkament gebruikt werd. 9. Buitenlandse verzending, en het weer doen drukken der zegels op perkament. 1. Loodwitmakerij en -molen. 2. Een. 3. Zes. 4. ƒ5,- a ƒ5 en 10 stuivers per week. 5. onder het Franse bestuur zeer kwijnend, vermits de uitvoer geheel verboden was. 6. Meer bloeiende doordat de vrede de scheepvaart naar alle oorden hersteld heeft. 7. Naar Frankrijk, Duitsland, Oost- en Westindië. 8. Principaal, dat Frankrijk, waarheen veel verzonden wordt, er een hoog inkomend recht op heeft gelegd, en de invoer in üroot-Britannië geheel verboden is. 9. ie. Dat bij een te maken commercieel tractaat met Frankrijk, het daarheen gedirigeerd wordt, dat de rechten in dat land voor dat artikel verminderd worden. 2e. Dat de loodwitmakerijen remissie bekomen van de impost, waarmee de bierazijn bij het nieuwe stelsel der indirecte belasting is bezwaard. 3e. Een premie te trekken voor de buitenlands te zenden goederen, zoals in Engeland bij verscheidene fabrieken plaats heeft en ook in Frankrijk staat nagevolgd te worden. 1. Pel- en snuifmolen. 2. Een. 3. Twee. 4. ƒ5,- per week. 5. - 6. - 7. Alhier. 8. - 9. -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 25