113 vrouwen 6 74 1. Dun garen- en touwspinnerijen van vlas en hennep. De antwoorden komen overeen met die van de KvK&F, maar het antwoord op vraag 9 luidt slechts: "Alleenlijk buitenlandse verzending". 1. Hennepklopperijen. Ook hier komen de antwoorden op hetzelfde neer, maar bij 6 staat alleen "kwijnend". 1. Lijnbanen of grofgarenspinnen. De antwoorden komen overeen met die van de KvK&F. 2. 1 1 1 1 1 1 3. 18 30 30 8 7 20 Vel 6. Geadresseerd aan de heer varkevisser, betreft de zeepziederijen. Ook hier zijn de antwoorden gelijk aan die van de KvK&F. Het stuk is voorzien van de handtekeningen van R. Varkevisser, eige naar van de zeepziederijen "de Hand" op de Gouwe en "de Hamer" op de Oosthaven, en zijn pro curatiehouder, W. de Munnick. Vel 7. Ongeadresseerd, betreft de scheepstimmerwerven. De antwoorden komen overeen met die van de KvK&F. Vel 8. Geadresseerd aan L. Verboom, betreft de runmolen. De antwoorden komen overeen met die van de KvK&F. Vel 9. Geadresseerd aan C. Prince. 1. Pijpenfabrieken. 2.103 fabrieken. 3.3500 (doorgestreept is het volgende: "bedragende met degenen welke door de fabrieken bestaan nog ruim 6000"-BW). 4. Zeer bezwaarlijk een rekening in te maken, het verschil tussen de jongeren en volwassenen, handigheid en naarstigheid, tussen de een en andere, doch om enige calculatie in dezen op te geven, zou men dat de een door de andere op 4 gulden en 10 stuivers per week kunnen stellen. 5. In deszelfs bloei ruim 400 fabrieken (doorgestreept: "waardoor bestonden in deze stad 16 a 17.000 mensen"-BW). De overige antwoorden wijken niet af van die van de KvK&F. (totaal:) De overige antwoorden zijn identiek aan die van de KvK&F. Vel 5. Dit stuk is ongeadresseerd, en niet meer dan een kladje-, het betreft de vlasfabrieken, d.w.z. de hekelarijen. 1. V. Eist Eyshuisen (moeilijk leesbaar-BW) Ten Brummeler Andriesse Biezenaar Koemans Dutilh

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 32