1. Grofsmederijen. 2. Als hoefsmeden, tegelijk huissmid en slotenmakers. 3. 14. 4. - 5.14 bazen, 14 knechts, jongens (laatste getal moeilijk leesbaar-BW). 6. Plaatselijk. 7. Matig. 8. - 9. Algemene vermindering. W.Herstel der gilden en vrije invoer van het ijzer. 4. - 5. 3 bazen, 3 knechts, 2 jongens. 6. Binnenlands. 7. Kwijnend. 8. - 9. Weinig handel. 10. - 1. Garenfabrieken. 2. Van touw en vissersgaren. 3. 60. 4. - 5. 56 bazen, 448 knechts, 224 meisjes, 448 jongens. 6. Binnen- en buitenlands. 7. Zeer kwijnend. 8. - 9. Vermindering van buitenlandse aanvragen, dus bijna geen orders. 10. Herstel der gilden. 1. Chemicali├źnfabrieken. 2. - 1. Broodbakkerijen. 2. En beschuit. 3. 29. 4. - 5. 29 bazen, 20 knechts. 6. Plaatselijk. 7. Matig. 8. - 9. Invoer van buiten in de stad, en algemene vermindering der fabrieken. W.Verbod op de invoer van buiten in de stad en vrijdom der belasting op de gist. 1. Hekelmakerijen. 2. Voor de vlasfabrieken. 3.1. 4. - 5. 1 baas. 6. Plaatselijk en binnenlands. 7. Kwijnend. 8. - 9. Zie grutterijen. 10. - 1. Goud- en zilversmederijen. 2. En winkels. 3. 16. 4. - 5. 15 bazen, 6 knechts, 20 jongens. 6. Binnenlands. 7. Kwijnend. 8. - 9. Algemene vermindering. W.Vermindering der belasting en herstel der keurkamer binnen de stad. 1. Grutterijen. 2. - 3. 6. 4. - 5. 6 bazen, 4 knechts. 6. Plaatselijk. 7. Kwijnend. 8. - 9. Verval van alles. W.Herstel der gilden; belasting van invoer van buiten de stad. 1. Geelgieterijen. 2. Voornamelijk als vormmakers. 4. - 5. 2 bazen. 6. Plaatselijk en meest dienende tot de pijpen- fabrieken. 7. Kwijnend. 8. - 9. Door het verval der pijpenfabneken. 10. - 1. Hennepklopperijen. 2. Zijnde tevens ook vellenbloterij. 81

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 39