97 NIEUWERKERKS ‘DOLEREND’ AVONDMAALSSTEL VAN 11890 door Adri den Boer Her gerestaureerde en gepolijste avondmaalsstel (foto: Mieke den Boer-Snoei) Inleiding n de protestantse eredienst is het Heilig Avondmaal de door Christus ingestelde sacramen- I tele maaltijd van brood en wijn. (De RK-mis kan worden gezien ais een andere vorm van 1 hetzelfde sacrament.) Afgeleide begrippen zijn avondmaalstafel, -stel, -servies, -beker en - schotel. Anno 1996 schaft de Gereformeerde kerk van Nieuwerkerk aan den Ijssel een vitrine aan om haar oude tinnen avondmaalsstel blijvend in het Ontmoetingscentrum ten toon te stellen. Daarvoor werd het bij een bedrijf in Voorburg gerestaureerd en zilvergrijs gepolijst. Van 1970- 1989 bevond het servies zich in particulier bezit en werd het deels beschilderd met motiefjes, wat is de geschiedenis van dit kerkelijk 'Billiton-tin' en hoe verhoudt deze zich tot het ge beuren in de regio? (Het eiland Billiton ten oosten van Sumatra was een belangrijke tinprodu- cent. Al in 1810 werd daartoe de Billiton Maatschappij opgericht.) Overgang tot de Doleantie In 1886 brak de kerkeraad van Kootwijk met de Nederlandse Hervormde Kerk, of om het in Kuyperiaanse termen te zeggen 'werd het synodale juk afgeworpen'. Het uitgangspunt daarbij was kerkherstel via zelfbestuur én zelfbeheer van de kerkelijke goederen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 55