AANKONDIGINGEN MEDEDELINGEN IGNATIUS WALVISPRIJS 1998 (eerste aankondiging) J. Smink: K. Goudriaan: 100 "Een Gouds Mariabeeld in Waddinxveen” Uit: “Tidinge van Die Goude", oktober 1996 "Bestek, aanbesteding en betaling van het zeventiende eeuwse bordes van het Goudse stadhuis" !n het volgende nummer verschijnen enkele artikelen, waarvan de vooraankondigingen al in de media te lezen waren: Uit: “Goudse Post", 30 oktober 1996 Over Onze Lieve Vrouw van Waddinxveen verschijnt een artikel in Schatkamer. Regionaal Historisch Tijdschrift', over Onze Lieve Vrouw van Foy (Haastrecht) een artikel in Historische Encyclopedie Krimpenerwaard De Stichting Vrienden van Archief en Librije wil het on derzoek naar de geschiedenis van Gouda en de regio stimuleren. Met dit doel heeft de Stichting de Ignatius Walvisprijs ingesteld, die elke drie jaar wordt uitgeloofd voor een historische studie of artikel over Gouda of de regio. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van ƒ1.000. Voor de Ignatius walvisprijs komen in aanmerking oor spronkelijke, nog niet gepubliceerde studies over de geschiedenis van Gouda en de regio Boskoop, Moerkapel- le, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Reeuwijk, Wad dinxveen en Zevenhuizen. Deze gemeenten in de regio vormen het gebied dat het regionaal-historisch tijdschrift "De Schatkamer” bestrijkt. De inzendingen mogen een lengte hebben van 5.000 tot 10.000 woorden. Iedereen die zich, al dan niet in het kader van zijn werk, studie of liefhebberij bezighoudt met historisch onderzoek kan meedoen. Het winnende artikel zal in “De Schatkamer" gepu bliceerd worden. Uw inzendingen moeten voldoen aan de 'aanwijzingen voor de kopij’, die u bij ons kunt aan vragen. De inzendingen moeten anoniem zijn. Bij uw werkstuk voegt u daarom een gesloten envelop met daarin uw naam, adres en telefoonnummer. Op de buitenzijde van deze enve lop vermeldt u uitsluitend de titel van uw artikel, inzendingen moeten vóór 31 december 1997 gezonden worden naan Stichting Vrienden van Archief en Librije, Postbus 454, 2800 AL Gouda De volledige tekst van bet be stek en de bijbehorende stuk ken zullen worden gepubli ceerd in ’De Schatkamer’, het historisch tijdschrift van het Streekarchief Hollands Mid den. Voordat het werk ge gund werd, werden op de zol der van het stadhuis eerst een ontwerp van het bordes in het klein en een tekening in het groot gemaakt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1996 | | pagina 58