72 Het is Comelis de Houtman geweest die, als zakelijk leider van deze expeditie, de naam De Houtman onverbrekelijk aan de Eerste Schipvaart naar Oost-Indië heeft verbonden. Zijn jongere broer Frederick voer mee als volontair en vervulde bij die gelegenheid geen prominente rol. Aanleiding tot de Eerste Schipvaart was de voortdurende dreiging die Nederlandse koopvaarders ondervonden in Spaanse en Portugese havens30. Hoewel de Nederlanden in opstand waren gekomen tegen Spanje, werd hun aanwezigheid in bovengenoemde havens - afgezien van incidentele inbeslagname - oogluikend toegestaan. De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman 26J.N Scheltema, Circulaire "Een Monument voor de Gebroeders (de) Houtman", feb. 1876, SAHM, arch. Hoofdcomitë Houtmansmonument, inv. nr. 411. Zie ook de illustraties in de Nieuwe Goudsche Courant, 1 juli 1880, p.l. Sinds de oprichting van het Houtmansmonument is de misvatting ontstaan als zou het wapen van de gebroeders De Houtman bestaan uit een halve leeuw (boven) en drie bloemen (onder).26 J.N. Scheltema, promotor van het Houtmansmonument, heeft zich echter vergist naar aanleiding van de Goudse Glazen nrs. 10 en 22 (familiewapens aangebracht respectievelijk 1655 en 1657). Deze tonen inderdaad het bovenomschreven wapen, toebehorend aan de "Raet ende (out)-burgemecster Albert Maartensz. Houtman" (1585-1672). In navolging lüervan treffen we ook in de burgemeesterskamer van het Goudse stadhuis, in het gebrandschilderde glas ter nagedachtenis van Cornelis en Frederick de Houtman (glazenier H.J.M. Basart), dit familiewapen aan.27 Bovengenoemde Albert Maartensz. zal wel dezelfde voorouders hebben gehad als onze gebroeders, maar daar blijft het bij. Het staat wel vast dat de gebroeders Dc Houtman (die zelf geen wettige nakomelingen hadden) als wapenschild een pronkende pauw voerden.28 Dit blijkt namelijk uit het sluitzegel van Comelis bij de Compagnie van Verre en Fredericks grafzerk in de Grote kerk van Alkmaar. In beide gevallen is sprake van een pronkende pauw. Dit zelfde wapenteken is te zien in het (in een cartouche) geschilderde portret van Frederick als gouverneur van Ambon.29 29Mollema, op.cit. (n.24), p.32. C.W. Bruinvis, in De Navorscher, 1852, p.20 en 1914, p.417-422. 27R. Stijnis, Het Interieur van het Stadhuis. Gouda 1991 [publicatie "Die Goude"], p. 13. ’’Portugal was sinds 1580 met Spanje verenigd in een Personele Unie onder Philips II. 28 Waarschijnlijk in navolging van de aan moederszijde verwante familie Pauw in Amsterdam.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 10