In maart 1594 waren Comelis en Frederick terug in Amsterdam, waar Comelis de Amsterdamse kooplieden in de zogenaamde Corte Verklaringhe voorzag van de nodige informatie.34 Voor het verloop van de Eerste Schipvaart wordt de lezer verwezen naar de publicatie van V. Roeper en D. Wildeman, die in het boek Om de Zuid een uitstekende vertaling in hedendaags Nederlands hebben verzorgd van Willem Lodewycksz' verslag der "Eerste Schipvaart naar Oost-Indië, 1595-1597".35 In dit hoofdstuk zal een kritisch overzicht gegeven worden van de belangrijkste publicaties die over de Eerste Schipvaart zijn verschenen en - met name - hoe karakter en gedrag van Comelis de Houtman hierin zijn beschreven.36 De gebeurtenissen tijdens de Eerste Schipvaart zijn gedetailleerd voor het nage slacht bewaard gebleven door een drietal publicaties van de Linschotenvereniging, verzorgd door G.P. Rouffaer en J.W. Ijzerman. Hierin zijn - voorzien van commentaar en noten - de journalen en verklaringen opgenomen van enige opvarenden.37 Het eerste deel bevat het belangrijkste en meest uitvoerige verslag van de Eerste Schipvaart, namelijk dat van Willem Lodewycksz, onderkoopman op de Amsterdam en later op de Mauritius. In het tweede deel is opgenomen het journaal van Frank van der Does, adelborst op de Hollandia. In deel drie vinden we "verdere bescheiden betreffende de reis", waaronder de verklaring van Comelis de Houtman naar aanleiding van de dood van sclripper Meulenaer. Reeds kort nadat de Mauritius, Hollandia, en Duyfken onder leiding van Comelis de Houtman in het vaderland waren temggekeerd, verschenen - ondanks de gezworen eed tegenover de VOC tot geheimhouding - de eerste reisverhalen. In 1597 gaf de Middel burgse boekverkoper Langenes het reisverslag uit van Frank van der Does.38 Een jaar later publiceerde zijn Amsterdamse collega Claesz het dagboek van Willem Lodewycksz. 75 38Reeds in 1598 vertaald in het Engels door W. Phillip: The description of a voyage made by certain ships of Holland into the East Indies with their adventures and success, uitgegeven bij John Wolfe in Tonden en in het Latijn door Joannes Jansonius in Amsterdam onder de titel Diarium Nauticum Itineris Batavonnn in Indiam Orientalem. 37G.P. Rouffaer en J.W. Ijzerman (eds), De Eerste Schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië onder Comelis de Houtman, 1595-1597. Werken uitgegeven door de Linschotenvereniging (LV), deel 7, 25 en 32. 's-Gravenhage 1915-1929. Mollema, op.cit. (n.24). “Publicaties die zonder meer afgeleid zijn van de hier besproken werken, worden buiten beschouwing gelaten. “J.K.J. de Jonge, Opkomst van het Nederlands Gezag in Oost-Indië, deel 2, p.254-256, 's- Gravenhage 1862. 35 Uitgeverij SUN, Nijmegen 1997, ISBN 90 6168 495 1.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 13