79 Het wapen van Cornells de Houtman, op een sluitzegel van de Compagnie van Verre: een pronkende pauw (ARA, 's-Gravenhage). 48Naast Comelis en Frederick de Houtman voeren ook nog andere opvarenden van de Eerste Schipvaart, als Stockmans, Le Fort, Coymans en Van der Aertbrugghe, mee op de tweede reis onder Comelis de Houtman. Afgezien van enige bekwame scheeps officieren was het merendeel van de bemanning op De Houtmans vloot van twijfelachtig allooi. De i bloem van Neerlands zeevarende natie voer destijds op de Oostzee, hetgeen minder riskant was en meer gage opleverde dan het ongewisse avontuur van de vaart op Indië. De lezer die zich grondig verdiept in de Eerste Schipvaart vraagt zich af wie eigenlijk wel adequaat leiding had kunnen geven aan deze onderneming. Het is de verdienste geweest van Comelis de Houtman dat hij dit, ondanks alles, heeft klaargespeeld. Tweede Indische reis - Cornelis vermoord, Frederick gevangen genomen Nadat de Eerste Schipvaart augustus 1597 in Amsterdam was afgesloten, werd Comelis de Houtman niet opnieuw als leider op een volgende Indische reis aangesteld. De enorme problemen waarmee de eerste reis gepaard was gegaan hadden de Amsterdamse reders de nodige twijfels bezorgd over zijn leiderschap. Niettemin werd hij door de Zeeuwse reder De Moucheron wel capabel geacht als vlootvoogd op de eerste Indische reis die vanuit Zeeland zou worden ondernomen te fungeren.48 Balthasar de Moucheron was een calvinistische Vlaming van Franse afkomst, die in 1552 in Antwerpen was geboren. Na de val van Antwerpen in 1585 was hij uit geweken naar Middelburg. Nadat pogingen om Indië te bereiken via de noordelijke route waren mislukt, liet De Moucheron in Amemuiden twee schepen bouwen, Leeuw en Leeuwinne, van respectievelijk 400 en 250 ton, met een bemanning van in totaal 223 koppen. Comelis voer als "generaal" aan boord van de Leeuw, Frederick was "capiteyn" op de Leeuwinnne. In deze expeditie werd De Moucheron gesteund door de Staten- Generaal en door prins Maurits, die een groot deel van zijn vermogen aan De Moucheron had te danken. Hij verleende de artikelbrief.49 49 A.J.H.M. Prinsen, Balthazar de Moucheron, voorloper van de VOC, Stichting VOC-publicaties, Middelburg 1987, pp. 5-7.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 17