«Tlakyfcljc titUt^abasarkar^ refit C afat met Me Jlrafiiftfit enbc <urcfc&e toonden: anjjüUlwnottWatlftrainmfprtkiitffönuiiw syairpfcöe/mu opeitilre bWdOd» BAf kwfctx fpjaiavtnrt alBttftanbetoooj&tn tnb» namat/ OMMi nart cjb}i 83 Teruggekeerd in Alkmaar zette Frederick de Houtman zich aan het schrijven van zijn Spraeck ende Woord-boeck, het eerste Nederlandse woordenboek voor het Maleis en het Malagassisch (de taal van Madagascar). Het bevat 12 dialogen in het Maleis en 3 in het Malagassisch, die zich bijvoorbeeld bij de handel en bij de scheepvaart kunnen voordoen. Frederick, die ook Spaans en Portugees moet hebben gesproken, voegde aan zijn boek een lijst van "Duytsche" (Nederlandse), Arabische en Turkse woorden toe, die hij had ver zameld met behulp van iemand die lang in Turkije had gewoond.60 De samenstelling van dit woordenboek moet gezien worden als uitstekend pionierswerk van een man die op dit gebied niet was geschoold. Frederick de Houtman in dienst van de VOC het Spraeck ende woord-boeck öp3an«?bertfj.(ÉiDppmburrö/ EotthbttCOOprt/optBftatrr/ iobntOrtietaiXpbil. flJ.b)C.mlx32Ö|. Spraeckendc woord-boeck, $oct) ji jn tjirr bp$ tboetbibe tdinatim ban bekbaftt fUmtwonrtmt Spraeck ende woord-boeck van "Frederick de Houtman van Gouda". Uitgegeven door Jan Evertsz. Cloppenburch te Amsterdam in 1603 (KB, 's-Gravenhage). ’,0 Voor een verhandeling van Fredericks Spraeck ende Woord-boeck, zie J.T. Bodel Nyenhuis, Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman. 1846. Bodel Nyenhuis blijkt met betrekking tot Fredericks "leven" en afkomst het een en ander te missen. K^'4(rci/tH2 rAMSTELRED AM, MelTrevitiptvatcbt Icrui. öanöm alk* int ©tbcbuptfrt) txttnqtfl* txn Zripö poolbooj tefm tjjbt nopt ofitfitn, Sonderling nut voor deghenc die de Landen van Ooft-lndien befoecken :ende niet min vctnukdickvoordlecuricBtiljcf-hcbbcrivin vrtemdiclicjrdi. Alk» ghcfUidc, ghcob&rvern, ende betchreven dooi Iredtrkidelüuinmn-vAMtkiuU,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 21