■h 84 Frederick de Hout man op latere leeftijd, in dienst van de VOC. Anoniem schilderij (coll. Rijksmuseum, Amsterdam). 62Mollema, op.cit. (n.24), p.51 6lMollema, op.cit. (n.24), p.51. Bodel Nyenhuis en Scheltema, de geestelijke vader van het Houtmansmonument in Gouda, waren van dit plagiaat niet op de hoogte. De laatste 14 bladzijden van het in totaal 232 bladzijden tellende boek bevatten sterrenkundige gegevens. Van 300 waargenomen sterren, ondergebracht in 21 sterren beelden, zijn de declinatie en de grootte opgegeven. De originaliteit van dit onderdeel is echter aangevochten. Waarschijnlijk heeft Frederick grotendeels gebruik gemaakt van waarnemingen verricht door zijn oude leermeester Pieter Dirksz Keyser.61 Hij heeft dit echter niet vermeld. Hoewel men het destijds met auteursrechten en authenticiteit minder nauw nam dan tegenwoordig, strekt deze handelswijze Frederick niet tot eer. In december 1603 vertrok hij weer naar Indië, nu in dienst van de in 1602 opgerichte VOC. Hij voer als opper koopman op de Amster dam, in een vloot van 12 schepen onder Steven van der Haegen. Zijn salaris bedroeg toen 80 gulden per maand. Deze "vecht- vloot" had als opdracht van de Staten-Generaal de vijandige Spanjaarden en Portugezen zo veel mogelijk afbreuk te doen.62 Op 25 februari 1605 werd Ambon (Am- boina) veroverd op de Portugezen. O

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 22