DE SCHATKAMER ISSN 0920-9530 Gouda Auteursrechten voorbehouden. Ovememen van artikelen of gedeelte(n) van artikelen mag alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de redactie en de auteur(s). Overname uit de rubriek "Aankondigingen mededelingen" van het Streekarchief Hollands Midden en van de Stichting "Vrienden van Archief en Librije" is, mits met bronvermelding, toegestaan. Redactie "De Schatkamer": drs J.W.E. Klein (vz), A.M. den Boer, C. Neven en mw drs B. de Wit. iZevenhuizen- tMoerkapelle 'Moor- Regionaal-historisch tijdschrift voor Boskoop, Gouda, Zcvcnhuizen-Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Reeuwijk en Waddinxveen. Bestuur Streekarchief: J. Vermeij (vz), II.II. Reefhuis, A. Schouten, A.F. Bonthuis, R. van Hoek en mw J.P.E. Hogenes. Interim-manager Streekarchiefdienst: mw M. Visser. Redactie-adres: De Schatkamer, p/a Stichting "Vrienden van Archief en Librije", Postbus 454, 2800 AL Gouda. Bijdragen, correspondentie en boeken ter bespreking te richten aan bovenstaand adres. Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren, in platte tekst (Word of W.P.). Abonnementsprijzen: donateurs van de Stichting "Vrienden van Archief en Librije" ontvangen "De Schatkamer" vanwege hun donateurschap. De abonnementsprijs voor niet-donateurs bedraagt ƒ20,- inclusief portokosten per jaargang. Losse nummers ƒ6,- exclusief portokosten, met uitzondering van bijzondere af leveringen, waarvoor een afzonderlijke losse nummer-prijs kan worden vastgesteld. Abonnementen kunnen bij elk nummer ingaan, maar gelden zonder nadere opgaaf altijd voor de gehele lopende jaargang. Annuleringen dienen minstens een maand voor het einde van de jaargang te worden opgegeven. "De Schatkamer" is een co-productie van het Streekarchief Hollands Midden en van de Stichting "Vrienden van Archief en Librije", beide gevestigd te Gouda. Een jaargang loopt van 1 januari tot en met 31 december en verschijnt in tenminste drie afleveringen. Vormgeving: Mieke den Boer-Snoei Stichtingsbestuur: A.M. den Boer (vz), mw drs M. Lambregts-van der Togt, mw drs M. Docter-Flach, mw drsJ. Radstaat en mw G.J.A. de Koeijer-Jansen Boskoop Reeuwijk Waddinxveen lieuweRkerk a/d IJssel .drecht

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 2