92De rede is bewaard gebleven en omvat 8 bladzijden. Gouda, SAHM, archief hoofdcomité Houtinansmonument, inv.nr. 411. De onthulling in het plantsoen dat later het Houtmansplantsoen zou worden genoemd, was gepland voor 2 uur n.m.. Het evenement vond echter eerst plaats om 3 uur, omdat de minister van koloniën, Baron van Goldstein, en de commissaris van de koning, mr. Fock, pas arriveerden met de trein van 2.38u.91 Ds Scheltema hield een rede van aanzienlijke lengte vol van het voor die tijd gebruikelijke pathos.92 Nadat hij de motivatie voor dit monument nog eens uitvoerig had verwoord, eindigde hij aldus: “Maar genoeg reeds tot staving onzer stelling. Wellicht is reeds tc veel van sommiger geduld gevergd. Men ontblote thans het momument en make het zichtbaar voor ons aller oogen, terwijl de tonen klinken van ons geliefkoosd volkslied.” Daarna volgden de onthulling en het spelen van het “Wien Nccrlands Bloed” door de muziekkapel. De oudste wethouder, J A. Remeij, nam na Scheltema het woord en aanvaardde namens het gemeentebestuur “het schoone monument”. Behalve de reeds genoemde Houtmanstraat in Alkmaar vinden we in Amsterdam een Houtmanstraat, een Houtmandwarsstraat en een Houtmankade. Een week na de onthulling van het Houtmansmonument besloot de gemeenteraad van Gouda ook op andere wijze de gebroeders te eren door een gracht, de Houtmansgracht, naar hen te vernoemen. In 1901 kreeg het plantsoen waarin het monument staat, en dat inmiddels door testamentaire schenking van burgemeester Van Bergen IJzendoom was vergroot, als officiële benaming Houtmansplantsoen.93 In 1947, driehonderdvijftig jaar na de Eerste Schipvaart, is bij de Schreierstoren in Amsterdam een monument onthuld ter nagedachtenis van dit feit. Het was van hieruit dat de schepen de grote reis ondernamen. Nu, 400 jaar na wat is omschreven als “de beroemdste reis aller tijden”94, is aandacht geschonken aan de “Eerste Schipvaart” en de gebroeders De Houtman door middel van lezingen, krantenartikelen, een expositie in het Nederlands Scheepvaart museum te Amsterdam, de reeds vermelde publicatie van Roeper en Wildeman en concerten in de muziektent van het Goudse Houtmansplantsoen. 91J. de Jonge,"De beroemdste reis aller tijden", in de Goudsche Courant, zaterdag 2 augustus 1997. 93 Scheygrond, op.cit. (n.20), pp. 67-69. 91 Prins Hendrik, beschermheer van het comité, was reeds op 13 januari 1879 overleden. 94

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 32