101 - Hibben, C.C., Gouda in Revolt. Utrecht 1983. - Hollandsche Illustratie. 9 juli 1889 (Gouda, SAHM). - Hooijer, G.B., De Eerste Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597 door Willem Lodewycksz in het kort weergegeven, z.pl., 1925. - Houtman, Frederick de, Cort Verhael van 'tgene wedervaren is Frederick de Houtman tot Atchein. Transcriptie van 17e eeuws handschrift, uitgegeven door de Goudse Librijemeesters: M.A.G. Vorstman, D. Terpstra, F.H.G. van Iterson en DN. Brouwer. Gouda 1880. - Houtman, Frederick de, Spraeck ende Woord-boeck inde Maleysche ende Madagaskarsche Talen met vele Arabische ende Turcse woorden enz.. Amsterdam 1603 - Jacobs, Wouter, prior van Stein. Dagboek. (Uitgegeven door LH. van Eeghen. Groningen 1959. - lansonius, ïoannes, Diarium nauticum itineris Batavorum in Indiam Orientaliem, cursuum, tractuum. Amsterdam 1598. - Jong, J.J. de, Met Goed Fatsoen; de elite in een Hollandse stad, 1700-1780. (Stichting Hollandse Historische Reeks) Amsterdam 1985. - Jonge, J.C. de, Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Haarlem 1858. - Jonge, J.K.J. de, Opkomst van het Nederlands Gezag in Oost-Indië, deel 2. 's-Gravenhage 1862. - Jonge, Joop de, "Gouwenaars op zee", in: Goudsche Courant. 25 mei 1996. - Jonge, Joop de, "De beroemdste reis aller tijden", in Goudsche Courant.2 augustus 1997. - Klein, J. W.E., 400jaar Goudse Librije, Delft 1994. - Koopmans, Y., "Koloniale Expansie en de Nederlandse monumentale sculptuur", in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 105e jrg., nr. 1, 1992. - Landwehr, John, VOC, A Bibliography of Publications relating to the Dutch East India Company, 1602-1800. Utrecht 1991. - Lange van Wijngaerden, C.J. de, Geschiedenis der Heeren en Beschrijving der Stad van Der Goude, deel 2. Amsterdam 1817. - Maarseveen, Henc, "Stadsheld", in: Goudsche Courant. 7 november 1997. - Mollema, J.C., De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië. Bewerking der oude scheepsjournalen, 's Gravenhage 1935 (Uitgave Linschotcnvercniging). - Mollema, J.C., "De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië,. in: De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën. Hfdst. 3. Amsterdam, z.j. - Nieuwe Goudsche Courant. 1 juli 1880 (Gouda, SAHM). - Phillip, W., The description of a voyage made by certain ships of Holland into the East Indies with their adventures and success. Londen 1598. - Pinkse, V.C.J.J., "Het Goudse kuitbier", in: Gouda zeven eeuwen stad (15e Verzameling Bijdragen Oudheidkundige Kring "Die Goude"), pp. 91-128. Gouda, 1972. - Prinsen, A.J.H.M., Balthazar de Moucheron; voorloper van de VOC (Stichting VOC-publicaties) Middelburg 1987.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 39