Internet: 102 - "Lesser Dutch Events", in: Early Dutch Landfall Discoveries of Australia N.N.. http://pacific.vita.o...li/ozland.htm#ABROLHOS. 21 mei 1997. - Prud'homme van Reine, Ronald, Rechterhand van Nederland', biografie van Michiel Adriaansz. de Ruyter. Amsterdam 1996. - Roeper, Vibeke en Diederick Wildeman, Om de Zuid', De Eerste Schipvaart naar Oost-Indië onder Cornells de Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem Lodewycksz. Nijmegen 1997. - Roos, D., Zeeuwen en de VOC. Middelburg 1987. - Rouffacr, G.P en J. W.Ijzerman, De eerste schipvaart der Hollanders naar Indië, 1595-1597, deel 1; Dagboek van Willem Lodewijcksz met noten en commentaar. 's-Gravenhage 1915. (Uitgave Linschotenvereniging, nr. 7. - Rouffaer, G.P. en J. W. Ijzerman, De eerste schipvaart der Hollanders naar Indië, 1595-1597, deel 2; De oudste journalen der reis. Verhaal (1597), Journaal (1598). Van der Does (HS). 's-Gravenhage 1926. (Uitgave Linschotenvereniging, nr. 25). - Rouffaer, G.P.en J.W. Ijzerman, De eerste schipvaart der Hollanders Indië. 1595-1597, deel 3; Verdere bescheiden betreffende de reis. 's-Gravenhage, 1929. (Uitgave Linschotenvereniging, nr 32). - Ruijter, D. jr., "Cornelis Houtman van Gouda, de grondlegger van Neerlands Oost-Indischen handel." (dichtstuk) Gouda 1858. - Saeghman, G.J., Eerste Schipvaert gedaen van de Hollanders naer Oost- Indien, met vier schepen onder 't beleydt van Cornelis de Houtman 1595. (2e helft 17e eeuw) Amsterdam (herdruk van uitgave loost Hartgers). - Scheltema, J.N., Toespraak bij de onthulling van het Houtmansmonument. Gouda 1880. - Scheygrond, A., Goudsche Straatnamen. Alphen aan den Rijn 1979. - Schouten, J., Gouda vroeger en nu. Bussum 1969. - Schouten, J., Wie waren zij? Een reeks van Goudse mannen en vrouwen, die men niet mag vergeten. Gouda 1980. - Schouten, J., Uit Gouda's verleden. Gouda 1983 [uitg. Goudsche Courant]. - Spniit, R., J.P. Coen, dagen en daden in dienst van de VOC. Houten 1987. - Stoppelaar, J.H. de, Balthasar de Moucheron; een bladzijde uit de Nederlandse handelsgeschiedenis tijdens den Tachtigjarigen Oorlog. 's-Gravenhage 1901. - Stijnis, R., Het Interieur van het Stadhuis. Gouda 1991. - Tiele, P. A., "Frederick de Houtman in Atjeh", in De Gids. 1882, p. 146. - Unger, W.S., De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië. 's-Gravenhage, 1948 (Uitgave Linschotenvereniging nr 51). - Valentijn, F., Oud- en Nieuw Oost-lndiën. Amsterdam 1726. - Walvis, L, Beschrijving der stad Gouda. Gouda 1714. naar

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 40