ifw ■Bi Het project stadsgeschiedenis Gouda door Jan Willem Klein (projectsecretaris) Inleiding Portret van Ignatius Walvis 103 Portret van Mr Cornells Joan de Lange, Vrijheer van van Wijngaarden en Ruigbroek, etc. Honderd jaar later (in 1813 cn 1817) verschenen de twee delen Geschiedenis en beschrijving der stad van der Goude. Deze waren samengesteld door C.J. de Lange van Wijngaerden en behandelde dezelfde stof als Walvis, maar veel nitgebreider. Ruim een halve eeuw later verscheen hiervan nog een derde deel, bewerkt door de predikant J.N. Scheltema uit het nagelaten materiaal van De Lange van Wijngaerden. Sindsdien zijn er geen boeken meer verschenen die de hele ge schiedenis van Gouda omvatten. Bijna drie eeuwen geleden, in 1714 om precies te zijn, stelde Ignatius Walvis het eerste boek samen dat de hele geschiedenis van Gouda beschreef. Zijn Beschrijving der stad Gouda gaf een overzicht van de geschiedenis van Gouda vanaf de vroegste tijd tot het eind van de zeventiende eeuw. Daarnaast gaf Walvis een beschrijving van de in dc stad aanwezige gebouwen. TM p»ar»nww iffif MMmtMiMr'. BAeei1 vanBlutfnartlciw j J i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 41