Nogmaals de luifels van de Goudse Waag Verbeteringen en veronderstellingen door J. Smink 1. Verbeteringen Eén van de Nederlandse spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen die Desidcrius Erasmus in zijn tijd verzamelde luidde: “'t Is beter dat men keer weer-om, als dat men loop' verkeert en erom.” Onder dit motto kom ik terug op wat ik in de aflevering van De Schatkamer van december 1997, op de pagina's 62 tot en met 77, over de uittreksels van de uitgaven voor de bouw van de waag in de rollen van de fabriekmeesters heb geschreven. In de tekst op pagina 72 moeten de volgende verbeteringen worden aangebracht. Betaaldag 31 juli 1669 Betaclt aen Claes Jansen over 25 half duijm blau 't stuck 16 st: noch 17 tot 22 st. aen de luijfel van de waeg 38-14-0. Correctie: Achteraf bleek dat het woord blau verkeerd was getranscribeerd, er staat blaen.' De cursief gedrukte uitleg van het woord blau, als hardsteen met een blauwe kleur, komt nu te vervallen22. Betaelt aen pieter vertooren over 70 half duijm blaen tot de luijfel aen de waeg 't stuck tot 13 st. 45-10-0. Correctie: De cursief gedrukte toelichting, die gebaseerd was op het woord blau, is niet meer van toepassing. 1 SAI IM, O.A. 1804 A, Betaalrollen van de fabricage over de jaren 1669 en 1670. 114 2 Idem J. Smink, De bouwers van de Goudse Waag, in: Tidinge van Die Goude (1998-3) 105, noot 34 en bijbehorende teksten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 52