f i I tl Hierbij zal het bladlood zijn geweest, waarmee de luifels van de Waag aan de boven kant werden bedekt. Voordat het lood kon worden aangebracht moest het timmerwerk klaar zijn en het is daarom niet uitgesloten dat de leidekkers begin augustus behulpzaam zijn geweest bij het aanbrengen van de 'blaen', als bekleding van de luifels. Door gebrek aan gegevens is dit echter niet te bewijzen.7 De oost-gevel van de Waag (foto van de auteur) 117 7 De leidekkers werden een aantal keren betaald voor werkzaamheden, die niet nader worden ontschreven dan als werk "aen de nieuwe waeg". Op 8 december 1668 (ca. 10 dagen), op 29 december 1668 (ca. 10 dagen), op 12 januari 1669 (9 dagen), op 25 mei 1669 (11 dagen) en op 12 oktober 1669 (1 dag). Comelis de Leijdecker en zijn zoon hebben waarschijnlijk meer loodwerk ver richt dan uit de rollen van de fabriekmeesters valt op te maken, want niet alleen de luifels van de Waag, maar ook delen van het dak, zoals de goten, hoekkepers, nokken en dakkapellen werden bekleed met lood. V I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 55