Heraldiek op een Nieuwerkerkse kaarsenkroon door Adri den Boer Inleiding Van twee via vier naar drie kronen Veel zaken in oude kerken dragen namen of wapens van schenkers. In 1982 ontving ik van mr. M.J. van ‘t Kruijs te Arnhem een fotokopie van een stuk uit privé-bezit met afbeeldingen van drie geverfde wapenschildjes uit 1666, die ooit een Nieuwerkerkse kerkkroon sierden en zo ook de herinnering aan de schenkers levend moesten houden. De tekeningen zijn voorzien van enkele regels tekst. Tot heden is over dit verdwenen en vergeten aspect van de koperen kaarsenkronen nog niet gepubliceerd. Een belemmering is dat het archief van de Hervormde gemeente - inclusief de DTB-boeken - nog slechts vanaf 1668 aanwezig is. “Het ruim wordt onder den avondgodsdienst door 2 koperen kaarskronen ver licht,” aldus een dorpsbeschrijving van voor 1800 over de Nieuwerkerkse dorps kerk1. Vanuit de Gouderakse kerk worden daar in 1851 twee koperen kronen bijge kocht2. In 1915 worden alle vier de kronen gedateerd op het derde kwart van de 17de eeuw3. De Nieuwerkerkse pastoor J.C. van der Loos schreef, kennelijk geïrriteerd over het handelen van de Hervormde kerkvoogden: “De opschr ijver der Nederland sche monumenten te Nieuwerkerk telde vier kronen, in werkelijkheid zijn het er drie; ook maakt hij melding van eene 18 d’eeuwsche tafel in de consistoriekamer; bij mijne inspectie den 24en Maart 1916, vernam ik, dat de tafel voor een flinken prijs was verkocht. Aan de Rijks-Commissie moet immers kennis gegeven worden, indien het voornemen bestaat tot herstelling, verbouwing of vervreemding der kunstvoorwerpen over te gaan?”4 118 1 L. van Ollefen en Rs. Bakker, De Nederlandsche Stad- en Dorp-Beschrijver, 5e deel, Amsterdam 1797. 2 D. Heuvelman, De Hervormde gemeente van Gouderak, in: De Hoeksteen 1972-3. Ook: A.M. den Boer en S.N. den Boer-Snoei, Met veel volex in vreugt, grepen uit de geschiedenis van de dorpskerk van Nieuwerkerk aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel 1973. 3 Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, deel III, Utrecht 1915, p. 261. J.C. van der Loos, Nieuwerkerk aan den IJssel, in: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem 38

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 56