IJ J66 6 119 Rond 1912 moet er ook volgens de overlevering een kroon zijn verkocht en misschien was het ook wel vol met vier kronen in de in 1810 ingekorte kerk, na ook nog de komst van een orgelgalerij in 1890. Is het verkochte exemplaar een oorspronkelijk Nieuwerkerkse geweest? De bewaard gebleven gegevens zijn niet zo gedetailleerd dat bekend is of de grootste kroon met drie balusterachtige geledingen in plaats van twee uit Gouderak afkomstig is, of dat juist de twee kleinere dat zijn. Er zijn geen interieurfoto’s met nog vier kronen. De wapenschildjes Buys '7m Maart 1832 was dit te Nieuwerkerk aan den IJssel op de Kerk kroon te zien. Volgens verhaal van Gijsbert Bnijs Govertszn was omstreeks 1790 in de Kerk te Nieuwerkerk op een der wapenschilden of bordjes boven de Kroon Een haringbuis in volle zee, en een boerenmensch leidende een melkkoe, aldus het onderschrift van de particuliere tekening. Het tweede schildje draagt het jaartal 1666 en dat past bij de datering van de monumentenregistratie. Tussen de geledingen en het ophang- oog van de drie resterende kronen is voldoende ruimte om de schildjes te bevestigen op de manier als bijvoorbeeld de schildjes van 17de ceuwse schenkers in dc Ouder kerkse dorpskerk nog aanwezig zijn. Dat deze geverfde schildjes kwetsbaarder zijn dan de koperen kronen zelf blijkt uit een oudere Ouderkerkse omschrijving: “De koperen kronen zijn alle geschonken aan de kerk. De kleine in het midden werd in 1718 gegeven door een kleermaker, wiens beeltenis symbolisch boven in de kroon is weergegeven met een schaar in de hand. Er staan nog wel enkele letters op de schildjes, maar hieruit is geen naam meer af te leiden. En wat verder over de kroon in de toren daar: “Daar de verf bijna geheel van de schildjes af is, kan niet nagegaan worden of er nog meer dan de namen opgestaan heeft. ”5. 5 N. Holdennans, Geschiedenis der Hervormde kerk van Ouderkerk aan de IJsselOuderkerk aan den IJssel 1932.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 57