Uit de regio Nieuwerkerks ‘Oral history’ op Internet Een interview met twee oud-arbeiders van de ijsselsteenplaats Klein- Hitland, G.J. van Dam en J. Vuik, is te horen op de site van de Historische Vereniging Nieuwerkerk a/d IJssel: http://nieuwcrkerk.net/hvn. De steenfabriek sloot in 1964. Het interview werd gehouden door de Lokale Omroep Nieuwerkerk (LON) bij de opening van een expositie over de ijsselsteenbakkerij in de Nieuwerkerkse Oudheidkamer (oktober 1998). Interviewers waren Emmy van Renswoude en Arjan den Boer. Is het eerste Nieuwerkerkse schildje dus een sprekend wapen van veehouder Buys, op het tweede staan aan weerszijden van een getekend hoofd de initialen C B (Cornelis Buys?) en op de derde over een vaag portret de naam Jan Corneliszen Buys. Ene Cornelis Adriaensz. Beuys kreeg in 1657 land in Nieuwerkerk in leen (leen 28 van het Capelse slot). Hij droeg dat zelf weer over in 1668 aan Ingetje Wiggers, weduwe van Arie Comelisz. Beuys, zijn vader.6 Wanneer de schildjes van de kronen zijn verwijderd, is niet bekend. Dat ze separaat bewaard zouden zijn is onwaarschijnlijk. Ze komen op geen foto voor en in 1922 werden ze ook niet vermeld onder de weinige ‘genealogische en heraldische merkwaardigheden’ van deze dorpskerk.7 Niet meer dan aardig is dat een groot wapenboek voor een Hollands geslacht Buys ook een haringbuis op zee als sprekend wapen opvoert.8 120 7 P.C. Bloys van Treslong, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der prov. Zuid-Holland, deel HA, Utrecht 1922. 8 J.B. Rietstap, Planches de l’armorial général, deel A-B, Parijs 1903. 6 C. Hoek, Repertorium op de lenen van Capelle a/d IJssel, in: Ons Voorgeslacht 1963.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

SK | 1998 | | pagina 58