INHOUD Cornelius en Frederick de Houtman van Gouda, 65 103 114 118 Uit de regio 120 Nogmaals de luifels van de Goudse Waag Verbeteringen en veronderstellingen door J. Smink Heraldiek op een Nieuwerkerkse kaarsenkroon door Adri den Boer Het project stadsgeschiedenis Gouda door Jan Willem Klein (projectsecretaris) pioniers van de vaart op Oost-Indië door drs M.J. van Dam

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 59