INHOUDSOPGAVE VAN DE SCHATKAMER, JAARGANG 12 (1998) ARTIKELEN 29 58 118 65 53 103 1 18 20 16 114 RUBRIEKEN 64 Aankondigingen mededelingen Berichten uit de regio De uitreiking van de Ignatius Walvisprijs 28, 64, 120 26 Abels, dr P.H.A.M.: De protestantse Walvis Boer, Adri den: Regalia van Nieuwerkerks burgemeester Boer, Adri den: Heraldiek op een Nieuwerkerkse kaarsenkroon Dam, drs M.J. van: Cornelius en Frederick de Houtman van Gouda, pioniers van de vaart op Oost-Indië Klein Jan Willem: 1648: de Vrede van Munster in Gouda Klein Jan Willem: Het project stadsgeschiedenis Gouda Mark-Hocvers, drs Suzan van der: De “IJsselbrugghe” van Gouda’s stardstimmerman Adriaen Hugezoon uit 1503 Matthijs, C.J.: Waar stond de verraderstoren? Wanneer en door wie werd het verraad gepleegd? Saag, drs Bert van der: Signalement voor het jaar 1997 Smink, J.: De luifels van de Goudse Waag - Een vraag aan de lezers Smink, J.: Nogmaals de luifels van de Goudse Waag Verbeteringen en veronderstellingen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1998 | | pagina 60