G0&DE HTjjn' Gouwe voert meer Gouds, mijn JJssel meer gewins, Ban Tagus guide grond ter borse van sjjn Prins. En baedden in haer bloed haer’ moordenaren handen, Ontswomm ick hun gewelt, en duyckten in mijn’ Gouw, En kroop mijn Ysseldiept ten hals toe inde mouw. Spijt Spagnen dan ick sta: Oock sender d oude muren Van ‘t Kasteleins gebied. Wie zjjt ghij mijner Buren Bie door den neus noch spreeckt, en mjj ‘t gebreck verwjjtt? Ick segge t mijnen roem', ‘k ben Brill en brillen quijt. Uit: Constantijn Huygens (1596-1687), Dorpen en Stede-steininen, 1624 47 'Khebb meer van hun te bat': Boe mijn' gebuer-Stadt brandden,* *Oudewater anno 1575

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 1999 | | pagina 49