INHOUD door drs C. Doedeijns 41 door drs Br eg je de Wit 60 door J.D. Lafeber 18 81 81 83 In memoriam mevrouw Dr W.A. Zuijderhoudt-Hulst 84 door drs Jan Willem Klein Een onderzoek door de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen naar de toestand der Goudse arbeiders in 1871-1872 Vijf jaar verbanning voor het stelen van een vaarboom in Gouda Bijdragen mededelingen Walvisprijs voor de vierde keer uitgereikt “Naar aanleiding van Is ons an gecomen mit suster Nyes Allaerts... Een inkomensoverzicht van een Gouds vrouwenklooster in de late middeleeuwen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2000 | | pagina 47