INHOUD Door Adriana G. Bontenbal 1 Door Jan Willem Klein 25 34 Uit de regio 41 Aankondigingen mededelingen Archief- en Librijenieuws (le j.g. nr 4) 42 Archief- en Librijenieuws (2e j.g. nr 1) 43 Galg en rad, een eindbestemming. Een onderzoek naar het galgenveld of het gerecht in Gouda De leeuw van Gouda. Nieuwe feiten en nieuwe mogelijkheden met betrekking tot Gerard Leeu De naam “De Schatkamer” is ontleend aan de titel van een If-eeuws handschrift, dat berust op het Streekarchief Hollands Midden in de collectie Kemper. Dit anonieme handschrift bevat honderden uittreksels en passages uit archivalia met betrekking tot Gouda en de directe omgeving. De titelpagina van dit handschrift bestaat uit een gewassen pentekening; een detail hiervan is op het omslag van dit tijdschrift afgebeeld.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2003 | | pagina 47