ORLOCS 55 De talrijke ooms en tantes van Jan woonden bijna allemaal in Gouda. Zij waren geen van allen in een gunstige positie voor het verkrijgen van extra voedsel. De laatste aantekening in het dagboek is van 26 oktober 1945. De bovengenoemde dagboeken zijn afkomstig uit particulier bezit. Het Streekarchief Hollands Midden bezit dagboekfragmenten van P.W. de Beun, een 23- jarige student in de rechten, die was ondergedoken bij zijn ouders te Gouda. Zijn va der had een makelaars- en incassokantoor. De activiteiten van dit bedrijf waren niet beperkt tot de stad zelf, maar vonden ook plaats in de omgeving van de stad. In de fragmenten wordt de periode van 4 februari 1945 tot 22 april 1945 beschreven. Omslag van het Oorlogs- kookboek, samengesteld door AGeurts, "er ar es koken en voedingsleer" KOOKBOEK ber - en dat is zijn eerste notitie over eten - over de rant soenen. Er wordt een halve liter olie verstrekt en dan voor de rest van het jaar geen boter meer. Men krijgt per man een pondje brood minder en nog slechts een kwart liter melk. Vanaf 4 december is er nog één brood per hoofd per week. Dat is ongeveer drie boterhammen per dag, zonder boter, met een likje stroop of een stukje ‘schuifkaas’. De voedselvoorziening, beschreven in de dagboeken Over de periode vóór september 1944 zijn alleen in het dagboek van Cor Prins aantekeningen te vinden over eten. In juni 1944 vormen aardappelen het grootste pro bleem. Op 12 juni zijn ze bij geen enkele groenteboer meer verkrijgbaar. Op 28 juni gaat het gezin op bezoek bij de familie in Heemstede en neemt aardbeien, kom kommer en bloemkool mee. Op verjaardagen wordt als cadeau een snoepbon gegeven en brengt de visite koek jes mee. Op 15 juli worden bij een tuinder aardbeien geplukt.voor 0,25 per pond. Op 7 augustus levert het verhuren van zijn zeilboot een pakje boter op. Vanaf november 1944 worden, hoe meer de tijd verstrijkt, de mededelingen over de zorg voor het dage lijkse eten steeds talrijker. Er wordt geschreven over de officieel verstrekte en de op andere manieren verkregen levensmiddelen, de bereiding, de brandstof en hoe men de Hongerwinter beleefde. Jan Gouka schrijft op 18 novem- Roermond enz., Romen, z.j. [1940], Privébezit. 36 A. GEL'RTS KOKEN ll.V VOEOIShSIEtK 36 Het volgende tot en met ‘De honger; lichaam en geest’) is gebaseerd op: Wiecher van Lingen, Wiecher en Titia, p. 135-159 Cor Prins, Dagboekp. 12-17 (twee pagina’s per nummer) Jan Gouka, Dagboekp. 32-73 P.W. de Beun, Dagboekfragmenten, p. 1-35

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2003 | | pagina 13