Prins bericht dat op 27 januari het broodrantsoen is verminderd tot 500 gram per week. De Beun schrijft op 7 februari dat men naast dat brood een kilo aardappe len ontvangt, dat wil zeggen; twee sneetjes brood en een aardappel per dag. Maar op 11 februari wordt het broodrantsoen weer 800 gr. Op 4 april wordt het verlaagd tot 600 gram en op 15 april tot 400 gram per persoon per week. Op drie mei is de situa tie verbeterd; Rie Gouka brengt een lijstje mee met het rantsoen voor de komende weken; de hoeveelheid aardappelen zal verhoogd worden van één naar drie kilo en in plaats van 400 gram brood zal 1800 gram worden verstrekt, en bovendien zeven en een half ons vlees per veertien dagen en vermoedelijk ook suiker. Vanaf de tweede week van januari halen de gezinnen Prins en Gouka eten bij de Centrale Keuken. Ook het gezin Van Lingen maakt gebruik van die instelling. In de periode ervoor probeert de zus van Jan al na de officiële verstrekking het over gebleven eten te krijgen, wat regelmatig lukt. Het eten wordt vaak gehaald door de kinderen. Er is veel kritiek op de kwaliteit, maar er zijn uitzonderingen. Jan schrijft op 12 januari: “Vandaag rode kool met twee kleine stukjes vlees en het smaakt goed. Op 17 februari is er pap: “Dat is nu het enige wat werkelijk lekker is. Titia van Lingen schrijft op 26 maart: ...vanmiddag snijbonen gegeten van de keuken en dat ging wel. Op 2 april, Tweede Paasdag, gaan de schoonouders van Prins uit dineren. De maaltijd gaat uit van de keuken en is bestemd voor mensen boven de 70 jaar. Maar op 15 april komt het bericht dat de keuken door gebrek aan stroom geen aardappels meer levert, alleen maar soep met de waarschuwing dat men met kritiek voorzichtig moest zijn, omdat anders het rantsoen tot een halve liter per dag teruggebracht zou worden. Janny Prins gaat vanaf 27 april naar de kindervoeding. Titia van Lingen be sluit op 21 februari dochter Ineke er niet heen te sturen, omdat zij voedsel van familie hebben ontvangen. Op 26 maart schrijft zij dat op de Eierveiling 500 eieren worden ingekalkt; er zijn vijfhonderd mensen gekeurd en die zijn zo sterk ondervoed dat ze blazen op armen en benen hebben en die krijgen nu allemaal vier eieren per week. Op 26 maart kookt zij lekkere bouillon van een pond rundvlees, een geschenk voor de lidmaten van de Remonstrantse Kerk. Op 8 april ontvangt het gezin De Beun een stuk kalfsvlees en soepbeenderen van de Christelijke Gereformeerde Kerk. De werkgever van Rie Gouka, de Belastingdienst, probeert voor haar werk nemers brandstof of eten te regelen. Zij krijgt op 20 november 100 turven, soms kan ze er tussen de middag eten en het personeel heeft toestemming op het terrein te zoe ken naar niet verbrande cokes tussen de sintels, afkomstig van de kachels. Die waren lange tijd gebruikt om de tuinpaden op te hogen. Rie, Jan en zijn vader vinden daar in maart en april volgens Jan wel vier mud cokes; een half mud wordt geruild voor zeep. De plateelbakkerij Zuid-Holland verstrekt geen voedsel of brandstof, maar houdt Jan wel in dienst, tegen 60% van zijn loon. Als er na 5 mei nog geen werk is kan Jan terug naar school, het bedrijf betaalt de opleiding en zijn loon. 56

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2003 | | pagina 14