Op 21 februari schrijft Titia van Lingen, dat er een Zweeds schip is aan gekomen. De bonnen voor één brood, 125 gram margarine per persoon en l’Z> pond grutterswaren voor Ineke, zijn al ingeleverd. Maar men moet lang wachten. Pas op 15 maart kan Prins bij Albert Hein de levensmiddelen ophalen. Bij het gezin De Beun begint de dag op 14 maart heel goed. Ze hebben voor het eerst sinds onheu gelijke tijden een witte boterham gegeten en voor de eerste maal dit jaar weer bo ter op hun brood gesmeerd. Een ongekende weelde! Jan Gouka vindt dat het brood hemels smaakt. Het laatste hebben ze geroosterd, dat was helemaal fijn. Wiecher van Lingen komt van zijn foerageertocht en krijgt als beloning heerlijk Zweeds wittebrood met margarine: “fijn hoor!” Maar op 26 maart is zijn vrouw wat min der opgetogen; “...van die schepen uit het buitenland krijgen we zo weinig, dat helpt voor de meesten niet. Vorige week een half brood per persoon uit een schip uit Zwitserland. Het was van rogge gebakken, maar zo zwaar en klef dat vader het aan zijn maag had. Op 2, 3 en 4 mei worden levensmiddelen afgeworpen door geallieerde bommenwerpers. Piet van Lingen, 15 jaar oud, gaat ze sorteren in de coöperatieve zuivelfabriek. Cor Prins, die is opgenomen in het ziekenhuis, is één van de eersten die er wat van ontvangt en zijn vrouw en dochter delen mee. De aanvulling van het voedselrantsoen Titia van Lingen had van twee artikelen een ruime voorraad: echte thee en zeep. Van beide artikelen was zelfs na de oorlog nog wat over. Van de thee gaf ze wel eens een zakje weg aan heel goede kennissen en familie. De anderen hadden wellicht ook wat voorraden, maar die worden niet vermeld. Bij de huizen van Prins, Van Lingen en De Beun behoorde een tuin, en van Lingen en Prins hadden een volkstuin. Cor Prins schrijft wat hij zoal kweekt. Op 1 maart gaat hij de tuin spitten en spinazie zaaien. In de geleende koude bak staan wortelen, andijvie en sla. Op 21 april worden op de volkstuin poters gelegd. Van Lingen schrijft op 8 april dat de volkstuin nog niet is omgespit en hij hoopt dat dit spoedig zal gebeuren. Het huis van Gouka had een bin nenplaatsje, daar werd een konijn gehouden, dat op 23 december geslacht werd. Jan vindt het al heel wat dat zij met Kerst een konijnenbout van 6 pond en een pond vet hebben. Cor Prins en Wiecher van Lingen werkten beiden voor eten. Prins had nog steeds wat werk en dit werd soms niet in geld, maar in voedsel afgerekend. Het ging slechts om kleine hoeveelheden. “Op 11 Januari gewerkt bij boer Streefland, dus melk. Er is 21 januari geen boter meer voor op de boterham maar nog wel een potje jam dat ik verdiend heb. Op 28 Maart electrische kachel gerepareerd waar voor 4 boterhammen met worst extra. 30 Maart gewerkt bij Centrale Keuken en al daar soep van de keuken met vlees. Acht April mijn verdiensten van vorige week be droegen 5 aardappelbonnen, een stukje worst en een fles melk. Van 26 tot 28 April gewerkt aan de Centrale Keuken, waardoor veel eten; driemaal schaaltje vullen. 57

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2003 | | pagina 15