Een verrassende vondst in Nieuwe Pekeia Jan Lafeber 12 Faillissementen in Gouda in de periode 19-2-1873 t/m 3-5-1882 Via de heer D. Lafeber (geen familie) uit Gouda werd ik in contact gebracht met mevrouw Teekens-Krijgsman in Nieuwe Pekeia. Het bleek, dat zij over diverse fami liepapieren beschikte van de Lafebers. Na enig zoekwerk bleek, dat de vader van haar overleden echtgenoot4 in een eerder huwelijk getrouwd is geweest met de weduwe van ene Franciscus Theodorus Lafe ber. Deze Franciscus Theodorus Lafeber5 (geen familie, noch van de eerder ge noemde heer D. Lafeber, noch van mij) was in de jaren zeventig van de negentien de eeuw procuratiehouder (hij woonde in Gouda op de Gouwe nr. C 32 en later nr. C 10) van de fa Hoffman Co en was vervolgens in de jaren tachtig en negentig makelaar in effecten (op de Westhaven eveneens te Gouda) van de fa Lafeber Co. Tussen de papieren trof ik een "staat des boedels en der nalatenschap" aan, opge maakt na het overlijden (op 9 april 1880) van de vader van Franciscus Theodorus, Johannes Lafeber.5 4 Ds. ir. Willem Fredrik Teekens werd op 18 juli 1933 geboren in Gouda (a/s zoon van Pieter Galenos Teekens en Wilhelmina Frederika Wiltenburg - JU). Hij studeerde af aan de (destijds geheten) Landbouwhogeschool in Wageningen, later aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (theologie). Op 14 september 1980 deed hij intrede in Bruinisse. Op 13 oktober verbond ds. Teekens zich aan de Hervormde gemeente van Hien-Dodewaard. Lange tijd was ds. Teekens hoofdbestuurslid van Woord en Daad. Op 1 augustus 1997 ging hij met emeritaat en vestigde hij zich in Nieuwe Pekeia (bron: Reformatorisch Dagblad - 27- 06-2005). 5 Franciscus Theodorus Lafeber werd in 1870 {op 21-jarige leeftijd - JL) lid van de sociëteit de Réunie op de Oosthaven en ingeschreven met lidnr. 049 (bron: Sociëteit De Reünie 1843- 1993, Alphen a/d Rijn 1993) 6 Johannes Lafeber was eigenaar van de korenmolen "De Korenbloem" op de hoek van de Verloren Kost en de Vest. Hij had deze molen samen met de ernaast gelegen windtras- en snuifmolen ''Het Fortuijn" gekocht na het overlijden van de vorige eigenaar, Maarten van Eijk, in 1846. In 1857 verkocht Johannes Lafeber deze molen voor de helft en in 1863 ook voor de andere helft aan {zijn zwager! -JL) de koopman Adrianus Jonker (bron: Op hoop van zaken - de industrialisatie van Gouda 1813-1913, Bregje de Wit, Gouda 2004). De broer van Johannes - Abraham Lafeber - was in 1849 de veroorzaker van een sociaal conflict in Gouda: ''De bestraffing van een jonge knecht door kleingarenfabrikant Lafeber gaf aanleiding tot enige ongeregeldheden. Honderden mensen verzamelden zich toen voor Lafebers woning aan de Varkenmarkt. Zijn zoon werd achtervolgd en kon het vege lijf redden door een winkel in te vluchten. De politie, versterkt door de nachtwacht en het garnizoen, greep hard in en joeg de menigte uiteen." (Bron: Duizend jaar Gouda, een stadsgeschiedenis, hoofdstuk 17, R. van der Wal, Hilversum 2002)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 14