De Atlas vóór de restauratie De restauratie 20 Het restauratierapport beschrijft de toestand vóór restauratie puntsgewijs ais volgt: de band is versleten; het leer ontbreekt gedeeltelijk; het voorplat is in tweeën gebroken; het is op een ongebruikelijke manier eerder gerepareerd, nl. met messing muiters, deze zijn over de breuk heen gespijkerd; het achterplat is gespleten, maar niet door en door; platbeslag en rugstrippen zijn aanwezig, de rugstrip achter ontbreekt gedeeltelijk; een hoekstuk is los; De /f/asmoet vaak geraadpleegd zijn, waardoor behoorlijk wat schade is ontstaan. Vooral de band heeft erg geleden. Het eikenhouten voorplat is op een gegeven moment finaal overlangs doormidden gebroken en ooit op nogal provisorische ma nier gerepareerd met restanten van oud koperen hoekbeslag. Ook is op veel plaat sen de leren bekleding van de band verdwenen; er zijn scheuren in tekst- en kaart- bladen, en het bindnaaisel laat soms los. Omdat het zo'n bijzonder bezit voor de librije is - het is tenslotte de eerste officiële schenking - hebben de Stichting Vrien den van Archief en Librije en het Streekarchief Midden-Holland besloten het boek te laten restaureren. De restauratie-opdracht is verleend aan het boekrestauratie- atelier Meridiaan in Amsterdam, dat ook voor grote landelijke bibliotheken restau reert. De Atlas is op 28 augustus 2006 meegegeven aan Katinka Keus en Jeff Cle ments van het restauratieatelier. Op 13 december is het boek in de librije terugge keerd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 22