Uit de regio 22 Expositie: Henri L.A. Breetveit (1864-1923), "Koning der Plateelschilders" In museum^oz/z/A is tot 10 juni 2007 een uitgebreid overzicht te zien van het be langwekkende werk van plateelschilder en ontwerper Henri L.A. Breetveit (1864- 1923). Ooit werd hij door verzamelaar Rob Hageman als de énige expressionistische kunstenaar in de (Goudse) aardewerkindustrie geroemd. Tussen 1900 en zijn over lijden in 1923 was Breetveit bij verschillende aardewerkfabrieken in Nederland werkzaam, namelijk Gouda, Maastricht en Noordwijk. In 1900 werd hij door direc teur Egbert Estié gevraagd om in zijn Plateelbakkerij Zuid-Holland, Gouda, te komen werken. Ook hier decoreerde hij tegelplaten in zowel blauw als polychroom 'Delftsch', maar er zijn ook siervazen en wandborden van hem bekend waarin hij naar voren komt als een eminent schilder vol vernieuwingsdrang en vaardigheid. Toch vertrekt hij na twee jaar naar Maastricht. In 1916 wordt hij door de nieuwe directie van Plateelbakkerij Zuid-Holland verzocht opnieuw voor hen te komen wer ken. Hij krijgt een eigen atelier met assistenten en wordt in staat gesteld zijn creati viteit de vrije loop te laten. Zie: www.henribreetvelt.nl. Expositie steenplaatsen Ouderkerk "De steenplaatsen van Ouderkerk aan den IJssel, het productieproces, het leven en werken van de mensen in de steenfabrieken die eeuwenlang aan de Hollandsche IJssel hebben gestaan. Aan de hand van foto's, kaarten en een maquette geven wij u daarvan een beeld", aldus de website www.hvouderkerck.nl over de nieuwe ex positie van de Historische Vereniging Ouderkerck op d'IJssel. Oudheidskamer, Dorpsstraat 19, Ouderkerk a/d IJssel. Openingstijden: iedere za terdag van 13.00-16.00 uur Assisi werd stil gestaan bij de dood van de schrijver Her man de Man zestig jaar geleden. (Hij werd op 19 novem ber 1946 vanuit deze kerk begraven.) Tot slot werd een krans gelegd op het graf van Herman de Man. Het archief van de vereniging is/wordt ondergebracht op het Letter kundig Museum te Den Haag. Door de vereniging werden uitgegeven: Publicatiereeks 1-5, Ou dewater 1978-1990 De vier waarden 1-14, Oudewater 1979-1991 Nieuwsbrief 1-64, Oudewater 1991-2007 Jaarboek Nog Niet 1-7, Oudewater 1992-1998 Nog Niet reeks 1-15, Oudewater 2001-2007 Vereniging 'Herman de Man'opgeheven Op zaterdag 18 november 2006 vond te Oudewater de afsluitende bijeenkomst plaats van de opgeheven vereniging 'Herman de Man'. Lezingen werden gehouden in het Oude Stadhuis, waar ook het fotoboek Beeld van de Man van Gé Vaartjes werd gepresenteerd (uitgave Bert Post Noorden). In de RK Kerk Sint Franciscus van «ra n tb WmaoviH f t* HavEMK» rait re* iruiecTUiE oxcrva r_..ror onze lieve Hoeou, BftOCBTJES EH ZUSJES, Ï4HEH WEBEHIGO ZULLEM KM», M Hf T HEMELSE JEHUSSLEH.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 24