De verloren zoon 23 Expositie 'Capeiie aan het Spoor' In het Capels Historisch Museum, gevestigd in het voormalige ketelhuis van het gemaal Jan Anne Beijerinck, is tot en met 26 mei 2007 de expositie 'Capeiie aan het Spoor' te bekijken. De expositie - die in samenwerking met de Nederlandse Vereni ging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen (NVBS) en de Stichting Doorreis is ingericht door vrijwilligers van de Historische Vereniging Capeiie aan den IJssel (HVC) - vertelt vooral het verhaal van de voormalige spoorlijn Rotterdam- Gouda (1855-1953), het tracé van de huidige Maasboulevard (R'dam), de Abram van Rijckevorselweg (R'dam en Capeiie) en de Schielandweg (Nieuwerkerk). Naast foto's en curiosa zijn schaalmodellen van bijzondere historische treinen te zien die op het genoemde traject hebben gereden. Van de verdwenen stations Rotterdam- Maas, Capeiie aan den IJssel en Nieuwerkerk, alsmede de haltes Kralingseveer en Ouderkerk worden naast emplacementtekeningen ook foto's getoond. Eveneens wordt aandacht besteed aan de aanleg van het vervangende spoor dat vandaag nog steeds door Capelle-Schollevaar voert. Middelpunt van de expositie is een door Martin van Holst gebouwde, fraaie en gedetailleerde maquette van het oude, ver dwenen Capelse station (1915) aan de Kerklaan. Zie ook: www.hvc-capelle.nl. Cape/s Historisch Museum, Bermweg 13, Capeiie a/d IJssel. Openingstijden: iedere zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Groepen op afspraak. Expositie bijbelse platen in Oudheidkamer HVN Op de stalzolder van de Oudheidkamer van de Historische Vereniging Nieuwerkerk a/d IJssel (HVN) is een wisselexpositie van een selectie uit recent verworven bijbelse platen die de Her vormde zondagsschool Johannes in 1931 aan schafte. Ondanks de Nederlandse onderschriften zijn de platen afkomstig van Thomas Nelson Sons Ltd, een uit 1798 daterende Schotse protes- tants-christelijke drukker en uitgever. Een aantal platen is voorzien van een naam van de illustra tor en soms een jaartal uit het begin van de 20e eeuw. (Bijv. Plaat 13 is van W.H. Margetson 1906. Deze William Henry Margetson (1861- 1940) schilderde damesportretten, maar ook "a few religious pictures". Plaat 49 kent als maker 'Byam-Shaw'. John Liston Byam Shaw (1872- 1919) was een Brits kunstenaar, geboren in In dia. In Londen werd een academie naar hem vernoemd.) Zie ook: www.nieuwerkerk.net/hvn. Oudheidkamer HVN, 's-Gravenweg 8, Nieuwerkerk a/d Ussei. Openingstijden: 28 en 30 april, 17 en 26 mei, 30 juni, 28 juli en 25 augustus van 14.00-17.00 uur. Groe pen op afspraak, tel 0180-312228.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 25