F B Henny van Dolder-de Wit 1 Gias 13 in de St. -Janskerk, een schenking uit 1559 van Petrus van Zuyren, abt van het kloos ter Mariënwaerdt Tekening op perkament door Christoffei Pierson (1674). AHGG. De abdij Mariënwaerdt In 1129 staan enkele edelen een aantal goederen af tot stichting van een norbertijner abdij. Deze ligt in de Herigerwaard, aan de oever van de Linge. De patrones is Maria, de moeder van Jezus, aan wie het klooster zijn naam dankt. De abt van de norbertijner abdij, Sint Maarten te Laon, zorgt voor de be manning van de nieuwe stichting en neemt de functie van vader-abt op zich. De voorspoedige ontwikkeling van Mariënwaerdt, zowel in materi eel als in geestelijk opzicht, zet zich voort tot de eerste helft van de veertiende eeuw. Zestiende-eeuwse abt keerde tijdelijk naar zijn verdwenen klooster terug De relatie tussen Gouda en de Heerlijkheid Mariënwaerdt Zoals vele landgoederen houdt ook de Heerlijkheid Mariënwaerdt bij Beesd enkele malen per jaar een openluchtmarkt. Deze Zomer- en Kerstfairs trekken tienduizenden bezoekers. In 2006 was er aan de Kerstfair een bijzondere attractie verbonden: in het koetshuis waren zes cartonstroken geëxposeerd van een ontwerp voor een der Goudse Glazen. Zij tonen de afbeelding Pe trus van Zuyren, een van de laatste abten van het klooster, die in 1559 een glas (nr. 13) aan de Sint- Janskerk schonk. Het klooster is al lang verdwenen, maar op deze wij ze keerde de abt, geknield voor Ma ria met het kind Jezus op schoot, er voor een weekje terug. 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 3