Bart Ibelings 5 De capitale im positie, geheven in 1573 door Wil lem van Oranje te Gouda en Moordrecht; een ver gelijking tussen stad en dorp In het archief van de Staten van Holland wordt een ongedateerd papieren katern be waard met een staat van de opbrengst van de impost op kapitaal in Gouda over drie maanden voor burgers die 600 gulden en meer gegoed fende daer over ryc zynde') waren.1 Het betreft een eenzaam exemplaar, van andere steden zijn in dit of een an der archieffonds geen voorbeelden bewaard van de heffing van dit hoofdgeld. De lijst is per straat geordend en heeft de namen van de aangeslagenen met de betaalde be dragen per week en per drie maanden. Gouda is in vier kwartieren verdeeld. Welke straten tot welk kwartier gerekend werden is te zien in onderstaande tabel, waarin ook het aantal aanslagen per straat is opgenomen. Aanslagen per straat in Gouda (eerste kwartier"} (Oostzijde Haven?3) Spieringstraat tweede kwartier Zuidzijde Lange Tiendeweg Groeneweg Oostzijde van de Wy[d]straat Botermarkt Westzijde Korte Tiendeweg Om het Kerkhof Zuidzijde Lange Tiendeweg Buiten de Tiendwegspoort: huizen afgebrand tweede kwartier [sic] Noordzijde Lange Tiendeweg beginnende van de poort Zevenstraatje 57 3 2 7 5 24 9 19 25 66 3 (2) niet 1 NA, StvH na 1572, inv.nr. 6281 (afschr. eind 16e eeuw). Op de achterzijde staat ten onrechte 'Leyden'. 2 Niet aangegeven 3 De eerste straataanduiding is vergeten; het betreft zeer waarschijnlijk de Oostzijde van de Haven, ook de penningkohieren beginnen hier. 4 De eerste drie namen zijn doorgehaald, want al opgevoerd aan de zuidzijde van de Lange Tiendeweg. 5 Eén persoon woonachtig in de Coster Ghysensteeg 6 Twee personen (onder wie één bakker) woonachtig aan de Korte Tiendeweg

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 7