Door de stichting uitgegeven CD (2000) en ansichtkaart (2006) 33 Adviescommissie Pro memorie zij vermeld dat naast de stichting meer vrijwilligerswerk bij de dienst bestaat en dat de streekarchiefdienst meer steunfuncties kent. Na de Goudse com missie van advies ex. artikel 61 GW voor de Gemeentelijke archiefdienst (1981) stelde ook het Algemeen Bestuur van het streekarchief op 4 oktober 1989 een Commissie van Advies in. Opheffing vond plaats door de fusie met het streekarchief Krimpenerwaard tot Streekarchief Midden-Holland per 1 januari 2005. Dit streekar chief op haar beurt stelde op 10 januari 2005 een commissie van advies, tevens klantenraad, in. Indirect wordt het ambitieniveau van de private stichting mede be paald door de presentie van een publieke adviescommissie/klantenraad en haar ambities (naast uiteraard die van de dienst zelf al). Toekomst Hoewel de reguliere middelen van het streekarchief meer mogelijk maken dan die van het Gemeente-archief Gouda in 1982, blijft steun voor specifieke boekaanschaf en dito restauraties de wenselijke kerntaak. Bij de restauraties ligt het accent op het librijebezit en niet-overheidsarchieven. Bestuurspresenties op open dagen met on der andere boekverkopen (van doubletten etcetera) blijven usance. De uitgave van De Schatkamer voorziet, afgezien van eigen mededelingen, ook in die zin in een be hoefte, omdat niet in het gehele werkgebied wetenschappelijk getinte historische bladen met bronvermeldingen/voetnoten verschijnen. De Walvisprijs is in het werk gebied uniek. Uitgaven als de cd-rom en ansichten brengen bezit uit de collecties van 'archief en librije' breder onder de aandacht en zorgen voor enige baten. Een beperkt aanbod van cursussen en excursies voorziet, gezien de belangstelling, in een behoefte. Ook fungeerde en fungeert de stichting als uitgever van publieksmateriaal: van een cd-rom 'Het Groene Hart in kaart" tot diverse generaties wenskaarten met afbeel dingen uit de Librijecollectie. Het Groene Hart in kaart

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 11