Q I r l.._ 34 1 Uitreiking zesde Waivisprijs, 2004 het bestuur van het Streekarchief, op 23 maart 1998: I P.H.A.M. Abels, De protestantse Walvis; een onbekend manuscript over 'Goudsche onkatoiijke kerkzaken" I 2000 (4). Uitgereikt door wethouder J. Vermeij van Gouda, voorzitter van het bestuur van het Streekarchief, op 31 maart 2000: C. Doedeijns, ...Is ons an gecomen mit Suster Nyes Allerts...: een inkomens- I overzicht van een Gouds vrouwenklooster in de late middeleeuwen 2002 (5). Uitgereikt door wethouder J. Vermeij van Gouda, voorzitter van I het bestuur van het Streekarchief, op 5 april 2002: WALVISPRIJS I Tot heden zijn door het bestuur op advies van een onafhankelijke jury de vol- I gende prijzen toegekend: 1991 (1). Gedeelde prijs, uitgereikt door burgemeester drs J.H. Boone van I Gouda, voorzitter van het bestuur van het Streekarchief, op 26 februari 1991: G. Prins, De conscriptie in het kanton Gouda (1811-1813) I A.M. den Boer, Nieuwerkerks volksonderwijs in de 18de eeuw en de Franse tijd j I 1995 (2). Uitgereikt door wethouder J.G. Potharst van Gouda, voorzitter van het bestuur van het Streekarchief, op 10 april 1995: I L.E. Boots, Een illegale Goudse Bijbeluitgave? j 1998 (3). Uitgereikt door wethouder J.G. Potharst van Gouda, voorzitter van j C. Gaemers, De stadsvroedvrouwen in Gouda in de tweede helft van de acht- tiende eeuw j I 2004 (6). Uitgereikt door wethouder J. Warners van Gouda, voorzitter van het bestuur van het Streekarchief, op 11 juni 2004: I I H.A. van Dolder-de Witz De Goudse glazen in voor- en tegenspoed, met name het "Koningsg/as", geschonken door koning Fiiips II 1 2006 (7). Uitgereikt door wethouder S. Keulen van Gouda, voorzitter van het j bestuur van het Streekarchief, op 24 november 2006: W.A. Knoops, Na Goejanverwellesluis. Gouda tussen revolutie en contrarevo- I I lutie (juni - september 1787) j WAS! 1QQq.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 12