Vriendenboek als jubileumgeschenk Vriendenstichting Oms/ag vriendenboek, aangelegd in 1847 35 De Slegte verkreeg dit Album van een particulier zonder bekende banden met in het boek voorkomende families. Het boek was bestemd voor een niet met achternaam genoemde vriendin, in bijdragen aangeduid met Maria en Mietje. Gezien de inhoud van sommige (romantische?) teksten had zij eerder in treurige omstandigheden verkeerd en dito verliezen geleden. Het gaat in totaal om 11 handschrift-bijdragen en 9 platen (en met verder blanco bladzijden). Voor Gouda zijn een gedicht en een litho van Wilhelm Büchner zeer relevant. (Het streekarchief bevatte van deze litho van de hand van H.J. Backer alleen een fotografische kopie.27) Het juist verschijnen van een nieuw boek van dr. N. Habermehl over en van dr. Büchner bij het 75-jarig bestaan van de historische vereniging Die Goude is een unieke toevalligheid! Gezien de aard van sommige handschriften, het deels ontbre ken van woonplaatsen en dergelijke is reconstructie van de vriendenkring een nog komende uitdaging voor bijvoorbeeld genealogen. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum zal de stichting Vrienden van Ar chief en Librije aan de voorzitter van het bestuur van de streekarchiefdienst opnieuw een geschenk aanbieden. (Dit zal gebeu ren op 12 oktober 2007 om 13.30 uur.) Naar sug gestie van Gouwenaar Cor W. Stigter werd bij De Slegte in Utrecht een liber amicorum aangeschaft, dat in 1847 werd aange legd door Jeanette Büch ner 'ALBUM - 4to oblong - Richly gilt morocco, all edges gilt" aldus het kaartje in de verkoopvitrine). Deze Jeanette moet de Lutherse Jeanette Maria Büchner (Gouda 1810-Arnhem 1883) zijn, dochter van Wilhelm Frie drich Büchner en Elisabeth Polijn. Medisch en chirurgisch doctor W.F. Büchner (Rheinheim [D] 1781 - Gouda 1855) werd in 1802 stadsdoctor, zou meer dan 50 jaar medisch actief zijn en in de 20ste eeuw zou een weg langs het Groene Hartzie kenhuis naar hem worden vernoemd. Jeanette huwde in 1851 te Gouda met marine officier Pieter Beelaerts van Emmichoven (1813-1885). 27 SAMH, fotocollectie inv.nr. 2837

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 13