De eerste bladzij: vaz uw aazdezkez; moge dit gedezkboek eeze verzamelizg vaz aaz- gezame herizezrizgez voor ia wordez, het zal u olie zulk eez warm hart voor uwe vriezdez bezit da a ra art ziet oztbrekez. ze ware vriezdschap verzoet zoo mezige smart vaz dit Levez, Levezspad doez oztiizikez dit wezscht vorig uwe Liefrebbezde vriezdiz jea zette zilch zer 37 moge de ozze op vast grozdslagez gevestigd biijvez, ez zog me- X- zige bloem op ozs izt a f ‘X. A "Ook de vriezdschap hecht zich gaarze aaz eez ulterlijk teekez good a 3 Aug. zxl. £1aA X ^<- /"Ze J, iet ,z ‘■'(sit r X Zl-'7 ’X- *-ï 77*. ix- - A J J Ka- -*» t -j et O" AV)A 'A- ^-urAOii-, Z* y^J-CTT. ddl t-erH XZ-<_

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 15