J J J Ongewenste intimiteiten op het Nonnenwater Jan Lafeber Het Nonnenwater (in de richting van de Gouwe) ca 1900 (foto SAMH) 39 "Marietje, Marietje, waar zit je nu!" Crijna van Eijk heeft al een paar keer haar dochter Marietje geroepen. Waar zit ze nu? Daarom ook nog maar eens buiten geroepen. "Marietje, thuiskomen, je moet even een boodschap doen." En ja hoor, daar komt Marietje al aangelopen. "Marietje, ga eens gauw naar Blanket op de Gouwe en haal daar een kan bier op." "Ja, moeder, ik ga al", en weg is het meis je. Al vijftien jaar, maar eigenlijk nog een kind. Altijd vrolijk en ook nu zwaait ze naar haar moeder, die al lang weer vergeten is dat ze haar zo heeft moeten zoe ken. Marietje loopt vanuit de Komijnsteeg door de Keizerstraat naar de Gouwe tot vlakbij het Nonnenwater naar de winkel van Blanket. "Graag een kan bier", zegt Marietje in de winkel en reikt Frans Blanket de lege kan aan. "Zo, meisje, jij bent toch een dochter van Willem van der Noot?1 Moetje vader geen tabak hebben, of anders je broer Daniël?" "Ja, dat weet ik niet, hoor" zegt Marietje en ze wil weer snel de winkel uit, want ze vindt Frans Blanket eigenlijk maar een griezelige man, met zijn rare duitse accent. "Ja, ga het thuis eerst maar even vragen en kom dan maar achterom bij mijn poort aan het Nonnenwater", zegt de winkelier. En weg is Marietje. 1 Willem Japiksz van der Noot en Crijna Daniels van Eijk waren op 10 oktober 1728 te Gouda getrouwd. Zij kregen vier kinderen, waarvan er twee jong zijn overleden. Zoon Daniël werd op 28 juni 1734 en dochter Maria (Marijtje) werd op 20 september 1736 gedoopt in de RK Statie van de Jezuïeten in de Keizerstraat te Gouda. '.lil J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 17