Uit de regio 43 Schippers en schepen van Gouderak Op zaterdag 29 september 2007 wordt om 10.30 uur in het Dorpshuis te Gouderak het boek Schippers en schepen van Gouderakvan Dirk van Dam gepresenteerd. Het Dorpshuis zal die dag zijn ingericht in de sfeer van de scheepvaart met veel foto's, scheepsmodellen en scheepsattributen. Er zullen ook films over de scheepvaart worden vertoond en in de stuurhut, die door Hans Boevé is gemaakt, kan men kof fie drinken. De tentoonstelling is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Aan de IJssel- kant bij de oude veerstoep zal een demonstratie worden gegeven van het lossen van een zandschip met de bak. (Historische Vereniging Goiderake te Gouderak) "Hein en Jon na van de steenplaats" Op de ledenavond van 1 oktober 2007 in de Zespunt te Moordrecht zal Elly van Gel- deren het eerste exemplaar van haar nieuwe boek "Hein en Jonna van de steen plaats" overhandigen aan de burgemeester van Moordrecht, H.A. van der Meer. (Historische Vereniging Moordrecht) Cultureel en Haven Kwartier Gouda In juli 2007 is eenmalig een Nieuwsbrief Cultureel en Haven Kwartier gedrukt. Gratis abonneren op een digitale nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar cultureel- enhavenkwartier@gouda.nl. Zie ook www.gouda.nl/cultureelenhavenkwartier. (Ook het streekarchief bevindt zich in het plangebied Cultureel Kwartier.) (gemeente Gouda) Jubileumfeest 75 jaar die Goude Datum: 8 oktober 2007 vanaf ca. 19.00 uur, locatie: St. Janskerk Stelt u zich Gouda voor in die tijd, een arme stad met vervuilde grachten. 'Gouwe naar' staat synoniem voor bedelaar... Hoort u de marktkoopman en de straatmuzi kant? Maakt u kennis met het verschil dat mensen als stadsarts Büchner maakten voor de allerarmsten en de 'meisjes van lichte zeden'. Samen met de acteurs van de Gelderse Roos brengen we deze tijden van weleer weer tot leven! Ter gelegen heid van dit lustrum geeft die Goude een bewerkte ver sie van een belangrijk werk van Büchner opnieuw uit: "Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statis tiek van Gouda". Nico Habermehl presenteert dit boek op de feestavond. Het boek is tevens te koop. Een lezing over Büchner en andere weldoeners uit die tijd wordt verzorgd door mevrouw M. Mathijsen-Verkooijen. Marita Mathijsen is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkun de aan de Universiteit van Amsterdam en bekend van historische uitgaven over de negentiende eeuw. (Historische Vereniging Die Goude)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 21