44 Monumentenschildjes in Nieuwerkerk In nummer 2005-3 van dit blad (p. 91) is de wisselexpositie 'De Batavier 1881-2006' aangekondigd en werd gememo reerd dat de Historische Vereniging tevergeefs bezwaar maakte tegen de afbraak van de boerderij, die de laatste 45 jaar als gemeentewerf diende. Eind mei 2007 zijn door die vereniging twee van de projectontwikkelaar van de Batavier ontvangen blauw-witte monumentenschildjes op de monu mentale Oudheidkamer bevestigd. Uit foto's en ambtenaren informatie bleek dat deze schildjes niet op de Batavier zelf zaten. Archiefonderzoek leert dat ze wel 39 jaar op de ge meentewerf moeten hebben gelegen! Afbeeldingen van het streekarchief Het plein bij de openbare bibliotheek aan de Spieringstraat is een stukje mooier geworden. De ramen aan de achterkant van het plein zijn beplakt met enkele van de mooiste afbeeldingen uit de collecties van het Streekarchief Midden-Holland. De voorzitter van de streekarchiefdienst, de Goudse wethouder Siebe Keulen, onthulde op woensdag 30 mei 2007 de fraaie vensters. Aan de achterkant van het bibliotheekplein aan de Spieringstraat staat een groot gebouw, waarin zich een aantal depots bevinden van het streekarchief. In deze de pots worden de diverse collecties en archieven van Gouda en de regio bewaard. De ramen zijn daarom donker gemaakt, te veel licht schaadt immers de stukken. Om de uitstraling van het gebouw toch wat vriendelijker te maken, ontstond het idee om de onderste rij ramen te beplakken. Een speciale folie is bedrukt met de afbeel dingen uit het Streekarchief. Zo is in het midden van de ramen prominent een zes- tiende-eeuwse stadsplattegrond van Gouda afgebeeld, met herkenbare gebouwen en straten. Links en rechts daarvan ziet u kleurige bloemen, prachtige vogels en enge insecten. Ook bijzonder zijn de platen uit onder andere de encyclopedie van Diderot. Tot slot wordt het oog nog naar twee foto's helemaal rechts getrokken, waar het weeshuis en haar bewoners in vroeger tijden te zien zijn. Dit project kon tot stand komen door de samenwerking tussen bibliotheek en streek archief. MC Photo uit Hummelo vervaardigde de folie en bevestigde deze op de ra men. Hayat Ahassad van de bibliotheek en Jan Willem Klein van het streekarchief selecteerden de afbeeldingen. De ramen zijn te bewonderen tijdens openingstijden van de centrale bibliotheek. (Streekarchief Midden-Holland) Knotwilgen bij 'Nooit Gedacht' Onder die titel werd op 8 september een nieuwe wisselexpositie geopend in de Nieuwerkerkse Oudheidkamer, die toen tevens haar 15-jarig bestaan vierde. Oudheidkamer HVN, 's-Gravenweg 8, Nieuwerkerk a/d IJssel. Openingstijden 29 september, 27 oktober, 24 november en 29 december van 14.00-17.00 uur. Groe pen op afspraak (Historische Vereniging Nieuwerkerk a/d Ussei)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Schatkamer | 2007 | | pagina 22